Erhvervskontaktudvalget udgør et samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, organisationer og Aarhus Kommune. Det er med til at udvikle og implementere Aarhus Kommunes erhvervs- og bypolitik, hvilket blandt andet indebærer blandt at:

  • Udvikle og implementere erhvervsplan for Aarhus
  • Rådgive byrådet og koordinere aktiviteter i relation til kommunens erhvervs- og bypolitik
  • Udvikle og igangsætte nye erhvervsfremmende initiativer
  • Profilere Aarhus som erhvervsby overfor virksomheder og medarbejdere

Erhvervskontaktudvalget er organiseret ved et bredt udvalg samt et forretningsudvalg. Forretningsudvalget er udførende indenfor de overordnede rammer som Erhvervskontaktudvalget udstikker.