Erhvervsplanen 2020-2024 "Partnerskaber for bæredygtig vækst" sætter retningen og rammerne for Aarhus’ erhvervs- og bypolitiske indsats. Planens initiativer er involverer mange parter og gennemføres i et tæt samarbejde med virksomheder, organisationer, videninstitutioner de øvrige Business Region Aarhus kommuner med videre. For at lykkes er det nødvendigt at have stærke partnerskaber – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.