Water Valley Denmark samler aktører inden for vandsektoren til officiel lancering

Lanceringsdagen bød – udover klipning af den røde snor - på inspirerende oplæg fra bl.a. Anders Eldrup, som er bestyrelsesformand i Innovationsfonden, samt Asien-korrespondent og ekspert i Kina fra TV2, Christina Boutrup. Der blev desuden gennemført gruppe- og plenumdiskussioner, der fokuserede på, hvordan samarbejde og innovation kan udvikle Danmarks globale styrkeposition inden for vandteknologi.

Vandsektoren og vandteknologi har de senere år tiltrukket sig stor opmærksomhed fra både politikere og erhvervsliv. Interessen er knyttet til sektorens udviklings- og vækstpotentiale. Det understreges bl.a. af, at vandteknologi af regeringen er udpeget som ét af otte regionale erhvervsfyrtårne.

Nyt innovationsdistrikt for vandteknologi

Aarhus Kommune er partner og medlem af Water Valley Denmark, og arbejder for at skabe et nyt innovationsdistrikt for vandteknologi i Aarhus, kaldet The Spring.  

The Spring har til formål at bringe innovative spillere inden for vandsektoren sammen - fra entreprenører til globale virksomheder, virksomheder der beskæftiger sig med vand, forskere og studerende. Derved skal innovationsdistriktet fungere som et epicenter for viden, udvikling og fremvisning af vandløsninger samt en magnet for talent, viden og kapital, der vil gavne hele vandindustrien både i Danmark og i resten af verden.

Målet er, at The Spring om 10-15 år er hjemsted for over 100 virksomheder og videninstitutioner. Området skal samlet set huse mere end 3.000 arbejdspladser.

Kontakt vores ansvarlige på vandområdet, hvis du vil vide mere:
Peter Rasmussen
Tlf. 23 32 86 44
Mail: pr@aarhus.dk