Ny rapport kaster lys over udenlandske professionelle i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune ønsker - i forbindelse med ambitionen om at skabe stærke sociale og professionelle netværk - at opnå præcis viden om den internationale arbejdskraft i regionen, det vil sige udenlandske professionelle –såkaldte expats. Ambitionen er at øge kendskabet til, hvad der karakteriserer gruppen af internationale tilflyttere, der positivt tilvælger Aarhus samt give et retvisende billede af målgruppens præferencer og oplevelser, når det kommer til Aarhus som en by at bo og arbejde i.

Expats, der er bosat i Aarhus Kommune, skal vurdere Aarhus’ omdømme på et generelt plan såvel som byens omdømme på en række forskellige dimensioner, der beskriver forskellige dele af det at flytte til en ny by. Analysen beskriver også expats bevæggrunde i forhold til at flytte til Aarhus: Hvordan de oplever den første tid i byen, hvilke udfordringer gruppen møder samt hvordan familielivet opleves i et nyt land.

Undersøgelsen skal med andre ord levere statistisk dokumentation, der giver beslutningstagere og interessenter værdifuld viden om den internationale arbejdskraft i Aarhus.

Mens der i forvejen findes eksisterende analyser af internationale tilflyttere på nationalt niveau, bidrager denne analyse med en opdateret lokal vinkel ved at fokusere på det kommunale niveau, og de specifikke forhold, der her gør sig gældende.

 

Kort om rapportens hovedkonklusioner:

  • Expats i Aarhus Kommune er højtuddannede og hovedsageligt fra europæiske lande.
  • Aarhus gør sig bemærket på sine job-og uddannelsesmuligheder.
  • Næsten ni ud af ti forventer at blive i Aarhus et år eller længere.
  • Expats har generelt unge børn, og flere foretrækker folkeskolen end tidligere
  • De fleste expats er faldet til uden de store problemer, dog efterspørges der stadig hjælp
  • Expats i Aarhus er overordnet tilfredse med Aarhus Kommune

 

Expat undersøgelse 2022