Kom og vær med til workshop om fremtidens tunge transport og citylogistik i Aarhus

Aarhus skal være CO2-neutral i 2030 og alle løsninger for at nå målet afsøges, så har din virksomhed en ide til, hvad der kan hjælpe den tunge transport og/eller citylogistikken på vej med den grønne omstilling, hører vi meget gerne nærmere. Aarhus Kommune overvejer pt. muligheden for pilotforsøg med levering i ydertimerne, samarbejde om deling af ladeinfrastruktur, men vi er også meget interesserede i andre typer af pilotforsøg. Meget gerne allerede i 2023, så de planlagte strategier og partnerskaber kan bygge på de erfaringer, vi sammen opnår. Vi er meget åbne for input – også ift. at samarbejde om at opnå funding til projekterne.

Workshoppen vil foregå torsdag den 2. februar kl. 13.30-16.30 på Karen Blixens Boulevard.

Tilmelding foregår ved at melde tilbage til Louise Overvad Jensen pr. mail loovj@aarhus.dk senest den 27. januar. Der er ca. 50 pladser og pladserne fordeles efter først til mølle.