Gå til hovedindhold

Byprofilering og omdømme

De mange aktører, som profilerer Aarhus, skal fortsat samarbejde og skabe nye synergier, så den samlede branding skærpes, og den positive oplevelse af Aarhus styrkes.

 • Læs op

Indhold

  Øget international konkurrence om virksomheder, talenter, investorer og turisters opmærksomhed øger betydningen af og kravene til byens profil og omdømme. Derfor skal disse kende Aarhus og Aarhusområdet – og opfatte og opleve byen og byregionen positivt. Ellers vælges andre destinationer til og Aarhus fra.

  For Aarhus ligger ”the reason to go” i de tilbud, rammer og muligheder, som byen og byregionen tilbyder. Derfor giver det stor værdi at samarbejde og lave co-branding på tværs af aktører, når Aarhus skal profileres. Styrket sammenhængskraft i Business Region Aarhus bidrager til at manifestere området som en funktionel byregion til gavn for erhvervslivet og borgerne i de deltagende kommuner. Aarhus-områdets stærke kompetencer indenfor blandt andet vind- og vandteknologi er internationalt efterspurgte og bidrager til at profilere Aarhus som klimavenlig by.

   Byprofileringen skal understøtte, bidrage til og prioriteres i henhold til øvrige visioner, strategier og planer for Aarhus. VisitAarhus’ og Aarhus Universitets indsats for at tiltrække internationale erhvervsturister og talenter til byen er et godt eksempel på et samarbejde, der har styrket byens samlede profil.

  På uddannelsesområdet samarbejdes der gennem indsatser som U-days, kampagner om studieboliggaranti og studiestartsarrangementer, hvor Aarhus profileres som en attraktiv studieby at læse og leve i.

  På kulturområdet er der indgået et partnerskab mellem kultur-, erhvervsliv og byråd i form af det nye Kultur/Erhverv Kontaktudvalg. Udvalget skal udvikle og facilitere nye partnerskaber mellem kultur og erhverv og afsøge nye fælles pejlemærker til gavn for byens udvikling.

  Brandingen af Aarhus blev i 2019 styrket på erhvervsområdet gennem et samarbejde mellem Erhverv Aarhus og Aarhus Kommune. Parallelt med, at Aarhus Kommune også fremadrettet skal arbejde for at styrke rammebetingelserne for erhvervslivet, skal den positive udvikling og de faktuelle forhold også formidles til erhvervslivet, så der bliver en bedre balance mellem image og virkelighed.

  Aarhus arbejder med international profilering af byen blandt andet med fokus på Aarhus som turismedestination og attraktiv second city. Det arbejde skal videreføres, så Aarhus fortsat kendes og anerkendes som Danmarks mest foretrukne by sammen med København – dels på turismeområdet men også som en god by at bo og arbejde i for danske såvel som internationale borgere.De mange aktører, som profilerer Aarhus, skal fortsat samarbejde og skabe nye synergier, så den samlede branding skærpes, og den positive oplevelse af Aarhus styrkes.

  Sidst opdateret: 18. september 2023