Gå til hovedindhold

Erhvervspolitik

Aarhus arbejder aktivt for bæredygtig vækst gennem visionære planer og stærke partnerskaber. Byen tager målrettede skridt for at støtte erhvervslivet og fremme den grønne omstilling. Med en ambition om et CO2-neutralt bysamfund i 2030, står Aarhus som et eksempel på fremtidens by. Læs om de detaljerede initiativer og planer nedenfor.

 • Læs op

Indhold

  Erhvervsplanen 2020-2024 "Partnerskaber for bæredygtig vækst" sætter retningen og rammerne for Aarhus’ erhvervs- og bypolitiske indsats. Planens initiativer er involverer mange parter og gennemføres i et tæt samarbejde med virksomheder, organisationer, videninstitutioner de øvrige Business Region Aarhus kommuner med videre. For at lykkes er det nødvendigt at have stærke partnerskaber – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

  Herunder kan du læse erhvervsplanen, årlige statusser og midtvejsrevisioner.

   

  Erhvervskontaktudvalget udgør et samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, organisationer og Aarhus Kommune. Det er med til at udvikle og implementere Aarhus Kommunes erhvervs- og bypolitik, hvilket blandt andet indebærer blandt at:

  • Udvikle og implementere erhvervsplan for Aarhus
  • Rådgive byrådet og koordinere aktiviteter i relation til kommunens erhvervs- og bypolitik
  • Udvikle og igangsætte nye erhvervsfremmende initiativer
  • Profilere Aarhus som erhvervsby overfor virksomheder og medarbejdere

  Erhvervskontaktudvalget er organiseret ved et bredt udvalg samt et forretningsudvalg. Forretningsudvalget er udførende indenfor de overordnede rammer som Erhvervskontaktudvalget udstikker.

   

  Vil du vide mere om erhvervskontakt- og forretningsudvalget?

  Erhvervspakken til investering i erhvervs-, vækst- og beskæftigelsesfremmende initiativer er en målrettet erhvervspakke, der understøtter aarhusianske virksomheders muligheder for at komme bedst muligt igennem Corona-krisen. Indsatsen er aftalt til perioden 2021-2024 og finansieres ved et midlertidigt stop for gældsafvikling, der frigiver 120 mio. kr.

  Forligspartierne har besluttet, at erhvervspakken bør indeholde initiativer inden for følgende fem områder:

  1. Styrkelse af de erhvervsfaglige uddannelser i Aarhus, så erhvervslivet også fremover har adgang til faglært arbejdskraft
  2. Støtte til udvidelse af en international IB-certificeret skole i Aarhus for at fastholde og tiltrække internationale medarbejdere
  3. Initiativer omkring vækst, eksport, innovation og iværksætteri samt klynger
  4. Markedsføring af byens erhvervs- og investeringsklima
  5. Styrke virksomhedernes arbejde i forhold til uddannelse og beskæftigelse

  Du kan læse nærmere om de enkelte initiativer i det vedhæftede bilag.

  I 2008 besluttede byrådet i Aarhus ambitionen om et CO2-neutralt bysamfund i 2030. Siden da har Aarhus Kommune, sammen med virksomheder, organisationer og borgere, arbejdet for at gøre målet til virkelighed og gøre Aarhus både grønnere og bedre.

  Sidst opdateret: 2. november 2023