Gå til hovedindhold

Partnerskaber

Vi tager aktivt del i og vægter vores partnerskaber og samarbejder højt. Vi ved, at det kræver stærke partnerskaber og tæt samarbejde mellem kommune, borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og samfundsorganisationer at indfri Aarhus Kommunes mål for byen.

 • Læs op

Indhold


  Gennem strategisk samarbejde og aktiv deltagelse får virksomheder og organisationer adgang til ny viden, nye samarbejdspartnere og andre fordele, der kan styrke deres innovation, salg og eksport.

  Nedenfor kan du læse nærmere om en række af vores partnerskaber.

  Klimaalliancen Aarhus

  I Klimaalliancen Aarhus arbejdes med målsætningen om at blive et CO2-neutralt bysamfund og understøtte udviklingen af de erhvervsmæssige potentialer i den grønne omstilling. Klimaalliancen Aarhus ønsker at arbejde med partnerskaber på et nyt niveau; Et partnerskab, hvor der tænkes på tværs af byen, og hvor partnerne indgår i konkrete innovationsarbejder for at accelerere indsatsen med at nedbringe CO2-udledningen.

  Water Valley Denmark

  WVDKs formål er gennem innovation og teknologiudvikling at arbejde for acceleration af eksport af danske vandteknologiløsninger. WVDK er en non-profit forening og arbejder for at skabe flere arbejdspladser og grøn vækst i Danmark med ambitionen om en klima- og energineutral vandsektor i 2030.

  VisitAarhus

  Aarhus vil styrke turismesamarbejdet i den østjyske byregion, og samarbejdet med VisitAarhus er drivkraft og platform hertil.

  Aarhus Universitet

  Aarhus Kommune og Aarhus Universitet arbejder tæt sammen om at bidrage til erhvervs- og byudviklingen med fokus på vækst og jobskabelse samt påvirkning af den nationale dagsorden.

  VIA University College

  Aarhus Kommunes samarbejde med VIA University College bidrager til vækst og jobskabelse, videreudvikling af Aarhus som en attraktiv uddannelsesby og medvirker til udviklingen af et bedre samfund.

  Studenterhus Aarhus

  Partnerskabet skal styrke og øge samarbejdet yderligere mellem de aarhusianske erhvervsvirksomheder og henholdsvis dimittender og studerende fra de videregående uddannelsesinstitutioner i Aarhus.

  INCUBA

  INCUBA driver et af Danmarks stærkeste forskerpark- og inkubatormiljøer inden for it, cleantech og life science. INCUBA er sat i verden for at accelerere udviklingen af videnstunge virksomheder og understøtte transformationen af forskning og innovative idéer til vækst og arbejdspladser.

  Aarhus Investor Summit

  Aarhus Investor Summit er en lokalt forankret investorplatform, der tiltrækker lokale, nationale og internationale investorer med fokus på startups og scaleups. Initiativet ejes og drives af forskerparken INCUBA A/S i samarbejde med en bred partnerkreds, hvori Aarhus Kommune indgår.

  Erhverv Aarhus

  Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus har siden 2019 indgået partnerskabsaftaler, der rummer konkrete initiativer, som skal bidrage til at understøtte erhvervsudviklingen i Aarhus.

  Erhvervshus Midtjylland

  Aarhus Kommune samarbejder med Erhvervshus Midtjylland om levering af erhvervsservice.

  STARTVÆKST Aarhus

  STARTVÆKST Aarhus er et af Aarhus Kommunes tilbud til byens iværksættere og personer, der overvejer at starte egen virksomhed.

  The Link

  The Link er en non-profit organisation for iværksætteri, som er finansieret af Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

  Business Region Aarhus

  Business Region Aarhus er et politisk partnerskab om vækst og udvikling i Østjylland til gavn for hele Danmark.

  Odense Robotics

  Odense Robotics (OR) er Danmarks nationale klynge-organisation for robot- og droneklyngen. OR har til formål at accelerere innovation og drive bæredygtig udvikling blandt robot-, automations- og dronevirksomheder i hele Danmark.

  Sidst opdateret: 7. november 2023