Gå til hovedindhold

Byudvikling

Aarhus er en attraktiv by, som hvert år vokser med ca. 5.000 indbyggere. Dermed er Aarhus hastigt på vej til at indfri ambitionen om i 2050 at være 450.000 aarhusianere i kommunen.

  • Læs op

Indhold

    Med vækst i antallet af aarhusianere vokser også behovet for udvikling af byens fysiske rammer. Aarhus skal geares til at håndtere det fortsat stigende indbyggertal, så positionen som en attraktiv, levende og international by at bo og arbejde i kan fastholdes og udbygges. Byens fysiske udvikling skal gå hånd i hånd med udviklingen af byens infrastruktur og ikke mindst målet om, at Aarhus skal være CO2-neutral i 2030 og samtidig være en god by for alle.

    Udviklingen i Aarhus er til at få øje på. Nye bydele skyder op og tager form i forbindelse med omdannelse af eksisterende bynære arealer, som det eksempelvis er tilfældet i Sydhavnskvarteret, det tidligere Godsbaneareal, det tidligere Amtssygehus på Tage Hansens Gade og det tidligere Kommunehospital på Nørrebrogade. Samtidig udvikles nye byer som eksempelvis Lisbjerg og Nye.

    Vil du vide mere om de igangværende helhedsplaner?
    Sidst opdateret: 18. september 2023