Med vækst i antallet af aarhusianere vokser også behovet for udvikling af byens fysiske rammer. Aarhus skal geares til at håndtere det fortsat stigende indbyggertal, så positionen som en attraktiv, levende og international by at bo og arbejde i kan fastholdes og udbygges. Byens fysiske udvikling skal gå hånd i hånd med udviklingen af byens infrastruktur og ikke mindst målet om, at Aarhus skal være CO2-neutral i 2030 og samtidig være en god by for alle.

Udviklingen i Aarhus er til at få øje på. Nye bydele skyder op og tager form i forbindelse med omdannelse af eksisterende bynære arealer, som det eksempelvis er tilfældet i Sydhavnskvarteret, det tidligere Godsbaneareal, det tidligere Amtssygehus på Tage Hansens Gade og det tidligere Kommunehospital på Nørrebrogade. Samtidig udvikles nye byer som eksempelvis Lisbjerg og Nye.