Gå til hovedindhold

Minister: Aarhus yder en flot indsats i kampen for rent og bæredygtigt vand

Flemming Møller Mortensen, minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde, roser Aarhus Kommune og Aarhus Vand for i samarbejde med Miljøstyrelsen og Udenrigsministeriet at gøre en stor og vigtig indsats for at fremme mere effektive vandsystemer i storbyer i Indien, Ghana og Sydafrika.

 • Læs op

Indhold

  Over 2 milliarder mennesker i verden har stadig ikke adgang til sikkert drikkevand. 3 milliarder mennesker har ikke mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe – og det i en tid, hvor COVID-19 pandemien har mindet os om, hvor afgørende god håndhygiejne er for at begrænse smitte.

  Omvendt har Aarhus et af verdens mest effektive vandforsynings- og spildevandssystemer med et meget lille vandtab og et meget lille energiforbrug. Det er kort fortalt forklaringen på, hvorfor Aarhus de seneste år har gjort en indsats for at hjælpe en række storbyer i udviklingslande og vækstøkonomier.

  På den baggrund besøger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen i dag fredag Aarhus for at høre nærmere om byens samarbejde med de tre storbyer i Indien, Ghana og Sydafrika, og ikke mindst perspektiverne i en mulig forlængelse og udbygning af projekterne til næste år.

  Flemming Møller Mortensen, minister for udviklingssamarbejde, siger:

  ”COVID-19 pandemien har vist, hvor afgørende adgangen til vand er. Det gælder særligt i verdens storbyer, hvor mennesker bor tæt sammen.  Især i Afrika og i nogle af landene i Asien vokser byerne hastigt. Derfor er byer også helt centrale i indsatsen for at levere på FN’s Verdensmål. Mange steder er der utilstrækkelig adgang til vand og sanitet. Det har store konsekvenser for sundheden i byerne. Og samtidig betyder det, at piger og kvinder mange steder bruger op til flere timer om dagen for at hente vand til familien, tid der går fra skolegang og arbejde. Så der er virkelig brug for, at byer som Aarhus engagerer sig - og i de seneste år har Aarhus virkelig ydet en flot indsats for blandt andet at sikre adgang til bæredygtigt, rent drikkevand.”

  Aarhus er fx meget aktivt engageret i myndighedssamarbejde fra by-til-by i vækstøkonomier som Sydafrika, Ghana og Indien, ofte i samarbejde med Miljøstyrelsen. Næsten 70% af befolkningen i Sydafrika bor i hastigt voksende byer med nedslidt vandinfrastruktur. Klimaændringer indebærer længere og hyppigere vekslen mellem oversvømmelser og tørkeperioder og det truer vandforsyning i flere dele af landet. I 2018 var Cape Town tæt på at løbe helt tør for vand.

  Derfor samarbejder Aarhus Kommune tæt med byen Tshwane (Pretoria), Miljøstyrelsen, Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Sydafrika i et bredt myndighedssamarbejde, der spænder fra by-niveau og op til nationalt niveau.

  Borgmester Jacob Bundsgaard:

  Vi er dygtige til vand i Danmark. Vi har udviklet løsninger i verdensklasse, når det kommer til forsyningssikkerhed, vandkvalitet, og med den effektivitet, vi håndterer vandet.

  Det er der rigtig meget brug for ude i verden, også i de hastigt voksende byer. Derfor er det helt oplagt, at vi i Aarhus Kommune engagerer os i arbejdet med at udvikle og formidle løsninger til gavn for rigtig mange mennesker i andre storbyer. For os giver det ekstra god mening, da det også er med til at bringe dansk viden og danske produkter ud i verden og på den måde understøtte vores vandsektor globalt.”


  Om myndighedssamarbejdet
  Aarhus Vand er engageret i tre myndighedssamarbejder sammen med Aarhus Kommune i henholdsvis Sydafrika, Indien og Ghana.

  I myndighedssamarbejderne er Aarhus med til at fremme en ansvarlig, bæredygtig udvikling, som også kan gavne dansk eksport og danske løsninger.

  • Udaipur i Indien og Tshwane i Sydafrika siden 2017
   Aarhus Kommune og Aarhus Vand har været involveret i myndighedssamarbejdet i byerne Udaipur i Indien og Tshwane i Sydafrika siden 2017. I begge tilfælde samarbejder Danmark med den lokale vandforsyning om bl.a. vidensdeling om, hvordan vandtabet begrænses i drikkevandsforsyningen. Vandtabet i begge byer er højt, og vandressourcerne er i stigende grad knappe, så det er meget højt prioriteret at begrænse vandtabet. I Indien samarbejder vi derudover om energiproduktion og procesoptimering på byens renseanlæg.
  • Tema i Ghana siden 2019
   I 2019 satte Aarhus Kommune og Aarhus Vand gang i yderligere et myndighedssamarbejde – denne gang i Ghana. Her samarbejder vi med byen Tema om forbedring af byens spildevandshåndtering og med Ghana Water Company om nedbringelse af vandtabet på drikkevandssystemet.

  Foto: Borgmester Jacob Bundsgaard i Sydafrika for at følge samarbejdet mellem Tshware og Aarhus Kommune.

   

   

  Sidst opdateret: 18. september 2023