Gå til hovedindhold

Aarhus udvalgt til prestigefyldt klimasatsning i Europa

Ud af et ansøgningsfelt bestående af 377 stærke konkurrenter er det netop offentliggjort i Bruxelles, at Aarhus er valgt som en af EU-Kommissionens 100 klimaneutrale og smarte byer i 2030.

 • Læs op

Indhold

  De 100 europæiske byer, som Aarhus nu bliver en del af, er udvalgt til at være fortrop i den grønne og smarte omstilling. Byerne har forpligtet sig til at blive klimaneutrale allerede i 2030. Dermed kan de vise vejen for resten af EU, som har forpligtet sig på klimaneutralitet i 2050. Foruden Aarhus er xx og xx udvalgt fra Danmark. MANGLER

  EU-samarbejdet vil understøtte Aarhus´ arbejde med at realisere målet om CO2-neutralitet i 2030 ved at:

  • Sikre yderligere midler og viden til den grønne omstilling, herunder i et endnu uvist omfang give privilegeret adgang til EU’s fundingprogrammer.
  • Skabe europæisk og international opmærksomhed på byen. Der forudses en betydelig brandingværdi, særligt ift. investeringsmiljøet og grønne eksportmuligheder.
  • Hjælp og teknisk rådgivning til konkrete omstillings- og opskalerings-projekter samt internationalt samarbejde og erfaringsudveksling om de bedste løsninger. Hertil målrettet sparring på borgerinvolvering og -samarbejde.

  Et ambitiøst næste gear
  Allerede i 2008 satte byrådet i Aarhus målet om, at Aarhus som bysamfund skal være klimaneutral i 2030. Siden da er byens CO2-udledninger mere end halveret, men der er stadig mange udfordringer, der skal løses frem mod 2030. Derfor er der behov for at intensivere indsatsen og arbejde på nye måder, bl.a. ved at styrke det europæiske engagement og samarbejdet med andre byer på samme rejse.

  ”Det er en fantastisk nyhed og et godt rygstød til klimaindsatsen i Aarhus! Vi er utrolig stolte og glade for, at Aarhus er blevet udvalgt som fortrop i den grønne omstilling. I Aarhus arbejder vi målrettet og ambitiøst mod målet i 2030. Men det er en kæmpe opgave, vi har foran os. Derfor skal vi bruge alle redskaber i værktøjskassen og drage nytte af alt det samarbejde og erfaringsudveksling, vi kan. EU-missionen tilbyder en unik platform af ambitiøse byer, der alle har samme mål om klimaneutralitet i 2030. Vi kommer som bysamfund til at lære en masse samtidig med at Aarhus kan stille sine egne erfaringer til rådighed for byer, som endnu ikke er lige så langt i den grønne omstilling,” siger borgmester, Jacob Bundsgaard.

  Projekt for hele bysamfundet
  EU-missionen ”100 klimaneutrale og smarte byer i 2030” har et stort fokus på at involvere alle byens nøgleaktører i den grønne omstilling. Omstillingen til klimaneutralitet kan ikke løses af kommunen eller andre enkeltstående aktører. Det kræver en stor, fælles indsats på tværs af hele bysamfundet.

  ”I Aarhus har vi et stort fokus på at samarbejde med byens aktører, såsom borgere, virksomheder, NGO’er samt kultur- og foreningslivet. Derfor ser vi EU-missionen som endnu en platform til videreudvikling af samskabelsen med byens mange engagerede og klimainteresserede borgere og lokalsamfund. Vi ved fra klimaborgerbarometeret, at ni ud af ti borgere i Aarhus Kommune mener, at Aarhus skal være klimaneutral indenfor det kommende årti. Derfor skal byens aktører selvfølgelig være med til at komme med løsninger, så vi sammen kan nå i mål. Desuden er det vigtigt, at borgerne får indflydelse på, hvordan det klimaneutrale Aarhus skal se ud. Det glæder vi os til at bruge missionen til arbejde videre med, siger rådmand for Kultur og Borgerservice,” Rabih Azad-Ahmad.

  Byer som platform for innovative løsninger
  EU-missionen bygger på tanken om, at byerne er helt centrale aktører i den grønne omstilling. Det er netop i byerne, at man oplever de største udfordringer med den grønne omstilling, herunder udfordringerne med omstillingen af transporten og energiforsyningen. Derfor er det også i byerne, de nye løsninger skal findes og udvikles. Det er en central målsætning for EU-missionen, at byerne støttes i at være innovationshubs, der tester og udvikler skalérbare løsninger, som kan kopieres og implementeres af andre byer.   

  Rådmand for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo:

  ”Aarhus har god erfaring med at teste og implementere innovative løsninger. Det gælder lige fra at anvende byen som testplatform for ny Smart City-teknologi til at implementere storskala-løsninger mod et integreret, vedvarende energisystem. Den erfaring vil vi gerne bygge videre på med EU-missionen som ramme. Vi får mulighed for at samarbejde med andre byer om at teste og opskalere de løsninger, som skal få Aarhus, Europa og verden godt og effektivt igennem den grønne omstilling. Samtidig kan vi drage nytte af en privilegeret adgang til EU’s eksperter, hvilket kan understøtte os i en helhedsorienteret plan for at nå i mål allerede i 2030.”

  I sommeren 2022 går Aarhus Kommune i samarbejde med byens aktører i gang med at udarbejde en såkaldt Climate City Contract, som skal understøtte den nuværende klimastrategi, bl.a. ved at kortlægge mulighederne for langsigtede investeringer.

  Sidst opdateret: 18. september 2023