Gå til hovedindhold

Ny kapital til Aarhus Airport A/S skal sikre fortsat udvikling

På baggrund af den ekstraordinære situation har lufthavnen behov for at få tilført op til 180 mio. kroner fra hovedaktionæren Aarhus Kommune til at sikre fortsat udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Airport A/S er i fuld gang med at gennemgå en større om- og udbygning – og sideløbende er der gjort en meget stor og vellykket indsats for at tiltrække nye flyselskaber og flyruter til en række populære destinationer. Pandemien har dog vanskeliggjort indtjeningsmulighederne i over to år og hindret den positive udvikling i lufthavnen. På baggrund af den ekstraordinære situation har lufthavnen derfor behov for at få tilført op til 180 mio. kroner fra hovedaktionæren Aarhus Kommune til at sikre fortsat udvikling.

  I 2019 blev der gennemført en rekonstruktion af Aarhus Airport A/S for at få lavet en turn-around. Målet var at gøre lufthavnen økonomisk og kommercielt bæredygtig samt sikre, at lufthavnen var attraktiv for såvel flyselskaber som kunder, ikke mindst for at imødekomme det østjyske erhvervslivs behov for lokal lufthavnsbetjening. Samtidig blev ejerkredsen udvidet med en privat investor.

  Det er på mange måder lykkedes at få udviklet lufthavnen som en moderne lufthavn klar til at modtage rejsende i et meget større omfang end tidligere. Lufthavnen har således igennem de seneste år gennemgået en større om- og udbygning, som byder på nye og attraktive faciliteter for at give alle rejsende en følelse af at være VIP. Samtidig er der gjort en meget stor og vellykket indsats for at tiltrække nye flyselskaber og flyruter til en række populære destinationer

  Med henblik på fortsat videreudvikling af Aarhus Airport A/S er der imidlertid behov for at der tilføres yderligere ansvarlig kapital. Det skal ses i lyset af, at pandemien har ramt luftfartsbranchen hårdt verden over – herunder også Aarhus Airport A/S. Pandemien har vanskeliggjort indtjeningsmulighederne i lufthavnen i over to år. I perioder har Aarhus Airport A/S været helt lukket pga. rejserestriktioner i hele verden.

  Borgmester Jacob Bundsgaard indstiller på den baggrund til Aarhus Byråd, at Aarhus Kommune som hovedaktionær bemyndiges til at indskyde op til 180,04 mio. kroner under forudsætning af, at de øvrige ejerkommuner, dvs. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune finansierer hver 9,98 mio. kr. og at der tages initiativ til at finde private investorer, der forventes at bidrage med minimum 90 mio.kr.

  Aarhus Kommunens indskud på op til 180,04 mio. kroner foreslås finansieret af de frigjorte midler til Marselistunnelen efter nærmere aftale med parterne bag aftalen om finansiering af Marselistunnellen. Aarhus Kommunes indskud sker på forretningsmæssige vilkår.

  Borgmester Jacob Bundsgaard: ”En velfungerende lufthavn med attraktive ruter er en væsentlig forudsætning for at udvikle det østjyske erhvervsliv. National og international tilgængelighed er en helt afgørende rammebetingelse for udvikling af vores landsdel og dermed som grundlag som et stærkt velfærdssamfund. Det østjyske erhvervsliv har gentagne gange understreget, at en velfungerende lufthavn er helt essentiel for at sikre områdets konkurrencedygtighed. På den baggrund er det afgørende, at vi fortsat investerer i en nødvendig udvikling af Aarhus Airport.”

  Sidst opdateret: 18. september 2023