Gå til hovedindhold

Aarhus Universitet

Aarhus Kommune og Aarhus Universitet arbejder tæt sammen om at bidrage til erhvervs- og byudviklingen med fokus på vækst og jobskabelse samt påvirkning af den nationale dagsorden.

 • Læs op

Indhold

  Universitet og by vil sammen sikre de bedste rammebetingelser for talenttiltrækning på alle niveauer og vil i samarbejde bidrage til udviklingen og internationaliseringen af Aarhus som by og som uddannelsesby.

  Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Universitet og Aarhus Kommune er en rammeaftale, som understøtter de i forvejen stærke samarbejdsrelationer parterne imellem og skaber en ramme, der bidrager til at udvikle disse relationer. Samarbejdsaftalen suppleres af et tillæg, som gælder for to år ad gangen og kort beskriver op til fem konkrete emner, der vil blive prioriteret de pågældende år på tværs af samarbejdsaftalens indsatsområder.

  Det er ambitionen, at rammeaftalen danner baggrund for, at der underliggende og ad hoc indgås mere konkrete aftaler, som understøtter formålet med nærværende rammeaftale.

  De strategiske indsatsområder i aftalen er: uddannelse, forskning og udvikling, arbejdskraft og talenttiltrækning, iværksætteri og dual career, videnoverførsel, byudvikling, internationalisering, branding, erhvervsturisme og events.

  Vil du vide mere om Aarhus Universitet?
  Sidst opdateret: 18. september 2023