Gå til hovedindhold

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus er et politisk partnerskab om vækst og udvikling i Østjylland til gavn for hele Danmark.

 • Læs op

Indhold

  Business Region Aarhus er samtidig en byregion, der udnytter de enkelte byer og områders styrker og funktioner, så de komplementerer hinanden.

  Foruden Aarhus Kommune består Business Region Aarhus af Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov og Viborg Kommune.

  Gennem partnerskabet får den enkelte by i Business Region Aarhus flere funktioner, flere arbejdspladser og en større arbejdsstyrke, end hvad man traditionelt ser for en enkelt by. Det er værdifuldt for både borgere, virksomheder, kommuner og regioner – og for hele landet.

  Visionen for samarbejdet er, at Business Region Aarhus er den mest toneangivende danske vækstmetropol uden for hovedstadsområdet. Et område med international gennemslagskraft som bidrager væsentligt til Danmarks vækst og udvikling.

  Organisering af BRA

  Business Region Aarhus er en forening, der ledes af en politisk styregruppe bestående af de 12 borgmestre i partnerskabet. Udadtil tegner det politiske formandskab, bestående af tre borgmestre, partnerskabet. Formandskabet udpeges for to år ad gangen.

  Parallelt med den politiske organisering er der etableret en administrativ styregruppe med de 12 kommunaldirektører, hvoraf tre kommunaldirektører udgør det administrative formandskab.

  Det daglige arbejde varetages af Business Region Aarhus sekretariatet, der er en lille fast stab, der suppleres ad hoc med medarbejdere og ledere fra medlemskommunerne afhængigt af opgavernes indhold.

  Endelig er der en kontaktgruppe og en erhvervsservicechefkreds, hvor repræsentanter fra de 12 kommuner og tilsvarende erhvervsråd bidrager med videndeling, projektimplementering og samarbejde med virksomheder og andre aktører i Business Region Aarhus.

  Business Region Aarhus’ indsatser er finansieret af de deltagende kommuner med et beløb pr. borger, der fastlægges i forbindelse med det årlige budget.

  Vil du vide mere om Business Region Aarhus?
  Sidst opdateret: 18. september 2023