Aarhus vokser, og stadig flere søger mod Østjylland. Det skaber vækst i antallet af arbejdspladser og øget bosætning. Men det stiller også krav til bysamfundet og dets aktører.

Den seneste samarbejdsaftale mellem Erhverv Aarhus og Aarhus Kommune for 2021-2022 skal understøtte Erhverv Aarhus’ vision om at skabe Danmarks mest attraktive erhvervsklima i Aarhusregionen samt Aarhus Kommunes vision, om at Aarhus skal være en god by for alle. Samarbejdsaftalen rummer fire konkrete indsatser for 2021 og 2022, som vedrører beskæftigelsesområdet, brobygningsaktiviteter på indkøbsområdet, efter- og videreuddannelse i skyggen af COVID-19, samt internationalisering.