Aarhus Kommune har i 2021 indgået en 4-årig partnerskabsaftale med Studenterhus Aarhus.

Initiativerne i aftalen har fokus på at udvikle de studerendes parathed til at indgå på arbejdsmarkedet og at klæde flere virksomheder bedre på, så de i højere grad kan bidrage til at styrke den lokale beskæftigelse, i dette tilfælde at nedbringe dimittendledigheden. Målet med initiativerne vil være at udbrede og skalere allerede eksisterende aktiviteter samt at udvikle nye metoder, der skal gøre det lettere for virksomheder og studerende at komme i kontakt og øjenhøjde med hinanden.

Partnerskabsaftalen indeholder konkrete initiativer til brobygning målrettet hhv. virksomheder og studerende samt matchmaking mellem dem. Det drejer sig eksempelvis om en virksomhedsopsøgende indsats, traineeforløb, kompetenceudviklingsforløb og netværksarrangementer . Det er en koordineret indsats med områdets øvrige aktiviteter og aktører som Jobcenter Aarhus, Erhverv Aarhus, alle de videregående uddannelsesinstitutioner og andre relevante parter.