The Link har til formål at støtte og styrke økosystemet inden for iværksætteri på tværs af de erhvervsmæssige styrkepositioner; bæredygtige fødevareteknologier, life science og cleantech i Aarhus.

Etablering af The Link bygger på et samarbejde med Massachusetts Institute of Technology (MIT) og deres Regional Entrepreneurship Acceleration Program (Reap).

Med inspiration fra MIT Reap-økosystemets interessentmodel arbejder The Link med at forbinde 5 interessentgrupper, der er afgørende for at opbygge og udnytte et økosystem:

  • Iværksættere
  • Risikokapital
  • Store virksomheder
  • Regering
  • Universiteter

The Links opgaver er bl.a. at forbinde relevante interessenter for at skabe stærkere samarbejder på tværs af de erhvervsmæssige styrkepositioner, promovere de gode iværksætterhistorier, cases og samarbejder fra Aarhus samt understøtte eksisterende og nye aktiviteter inden for startup-økosystemet.

The Link står bag Startupaarhus, der giver et internationalt overblik over Startup-økosystemet i Aarhus.