Foreningen skal være et samlingssted for virksomheder, vandselskaber, rådgivere, startups, vidensinstitutioner, brancheorganisationer eller privatpersoner med kompetence eller interesse for udvikling af vand- og spildevandsløsninger.

Water Valley Denmark har aktiviteter inden for følgende områder:

  • Forskning og udvikling
  • Startups og inkubation
  • Innovation og storskalaprojekter
  • Global eksponering og samarbejde

Aarhus Kommune er partnermedlem af Water Valley Denmark og bakker op om Water Valley Denmarks formål bl.a. gennem etablering af The Spring – et helt nyt innovationsdistrikt for vandteknologi i Aarhus.