Gå til hovedindhold

Energi, klima, vand og miljø

I Aarhus arbejdes der intensivt med den grønne omstilling på flere niveauer. Den overordnede vision er, at Aarhus i 2030 skal være en CO2-neutral by.

 • Læs op

Indhold

  I 2021 vedtog Aarhus Byråd bl.a. en ny klimastrategi og klimahandlingsplan 2021-2024. Klimaplanen sætter retningen for de områder, hvor der i de kommende år skal gøres en særlig indsats for at fremme den grønne omstilling af Aarhus.

  Ambitionen om Aarhus som CO2-neutral by i 2030 kan kun indfries, hvis der udvikles nye grønne produkter og services i et tæt samspil med virksomheder og videns- og innovationsmiljøerne. Ved at sætte byens udfordringer inden for den grønne omstilling i spil, kan der skabes nye muligheder for virksomhederne i forhold til udvikling, test og demonstration af fremtidens løsninger, som vil blive efterspurgt på globalt plan.

  Internationalt førende virksomheder

  Flere af de internationalt førende virksomheder inden for energi- vand- og miljøteknologi er placeret i Aarhus og den midtjyske region. F.eks. har Vestas, verdensførende vindmølleproducent, valgt at placere sit hovedkvarter i Aarhus.  

  I 2019 udgjorde den danske grønne vareeksport samlet 90,6 mia. kr., hvoraf 47 mia. kr. kom fra virksomheder i den midtjyske region. Region Midtjylland står altså for lidt over halvdelen af landets eksport af grønne varer.  Dette afspejles også i beskæftigelsen. F.eks. var der mere end 11.000 beskæftigede inden for vindmølleindustrien i Region Midtjylland i 2019, hvilket svarer til ca. 35 % af samtlige beskæftigede i vindmølleindustrien i Danmark.

  Grøn omstilling som konkurrenceparameter

  Den grønne omstilling af samfundet er ikke kun højt på dagsordenen hos virksomheder inden for energi- og miljøteknologi-branchen. Ifølge en global undersøgelse fra Deloitte er der stigende opmærksomhed på bæredygtighed i erhvervslivet generelt. Primært fordi både investorer, medarbejdere og forbrugere i stigende omfang kræver, at bæredygtighed er tænkt ind i virksomhedernes forretningsmodel, værdier og produkter. Grøn omstilling er dermed blevet et væsentligt konkurrenceparameter for mange virksomheder, når det gælder tiltrækning af kapital, talenter og kunder.

  Klimafond skal bidrage til finansiering

  Omstillingen kommer til at koste penge, og Aarhus Byrådet besluttede derfor i 2020 blandt andet at etablere en klimafond, som skal bidrage til finansieringen af den grønne omstilling i Aarhus. Klimafonden finansierer fx Klimaalliancen Aarhus, der er et samarbejde mellem byens største private og offentlige arbejdspladser. Virksomhederne samarbejder om klimaprojekter inden for mobilitet, klimavenlige indkøb og udbud, genanvendelse, fødevarer, affaldssortering samt efter- og videreuddannelse af medarbejdere indenfor bæredygtighed. Målet er, at man i fællesskab bringer virksomheder og bysamfundet tættere på Aarhus Kommunes mål om CO2-neutralitet i 2030 – og på vejen udvikler nye bæredygtige forretningsområder.

  The Spring - nyt innovationsdistrikt for vandteknologi

  Danmark vurderes at have et stort uforløst potentiale inden for eksport af vandteknologiske løsninger. En række af de toneangivende virksomheder og vidensinstitutioner inden for den danske vandsektor er derfor gået sammen i partnerskabet Water Valley Denmark. Det fælles mål er at øge den danske eksport med 20 mia. kr. i 2030, samt at skabe et dansk epicenter for vandteknologi i Aarhus. Aarhus Kommune er en del af Water Valley Denmark og vil bakke op om visionen gennem etablering af et kommende innovationsdistrikt for vandteknologi, der har fået navnet, The Spring.

  The Spring

  Det Grønne Akademi

  Det Grønne Akademi er et 9 ugers virksomhedsrettet caseforløb, hvor du bliver opkvalificeret til at arbejde som grøn forandringsagent med cirkulære forretningsmodeller, CO2- og energiregnskab, ressourceoptimering, FNs 17 verdensmål og forretningsforståelse. Du bliver, sammen med et tværfagligt hold af 2-3 deltagere, tilknyttet en virksomhed, som du igennem forløbet arbejder med. I løbet af kurset vil I arbejde med at kortlægge og vurdere virksomhedens bæredygtige potentialer og endeligt udarbejde en handlingsplan for implementeringen af grønne tiltag og virksomhedens fremtidige arbejde hen imod en mere bæredygtig forretning.

  Det Grønne Akademi
  Sidst opdateret: 18. september 2023