Gå til hovedindhold

Industri

Aarhus er med knap 14.000 industrijobs landets største industrikommune.

 • Læs op

Indhold

  Industrien har som sektor oplevet en markant vækst de seneste år. Det gælder på landsplan – og i særdeleshed også i Aarhus og Business Region Aarhus. Industriens omsætning er således steget uafbrudt i perioden fra finanskrisen i 2008 til 2020, hvor COVID-19 ramte sektoren. Vækstudsigterne for de kommende år ser dog lovende ud.

  Årsagerne til fremgangen for industrien i Aarhus, Business Region Aarhus og landet som helhed er flere.

  De senere års forbedrede globale konjunkturer – når der ses bort fra COVID-19 - spiller selvsagt den væsentligste rolle. Men der er ingen tvivl om, at de østjyske og danske industrivirksomheders evne til produkt- og procesinnovation, herunder evne til at styrke konkurrenceevnen via blandt andet ny produktionsteknologi, avancerede materialer, automatisering og digitalisering også er en stærk medvirkende årsag.

  Industrisektoren fylder meget i Østjylland

  Sektorens stærke vækst kommer Aarhus og Business Region Aarhus ekstra til gode, grundet det forhold at industrien fylder meget i Østjylland. Godt 16 % af de samlede private arbejdspladser i Business Region Aarhus er industrijobs, herunder med Aarhus Kommune som den kommune i Danmark med flest industriarbejdspladser.

  Overordnet set skiller Business Region Aarhus sig sammen med hovedstadsområdet også ud som Danmarks to mest betydende områder, hvad angår industrieksport med hhv. 23% og 36,6% af Danmarks samlede industrieksport.

  Hertil skal lægges, at industrivirksomhederne i Østjylland de seneste år har formået at skabe en højere vækst i beskæftigelsen end gennemsnittet for sektoren som helhed.

  I Aarhus og Business Region Aarhus er det følgende undersektorer der job- og omsætningsmæssigt fylder mest: Maskinindustri, Føde-, drikke- og tobaksvareindustri, Møbelindustri og Elektronikindustri. Udviklingen i Region Hovedstaden kan i høj grad tilskrives medicinalindustriens eksportvækst.

  Sidst opdateret: 18. september 2023