Gå til hovedindhold

Kreative erhverv

En kombination af store virksomheder og et væld af jobskabende iværksættere gør Aarhus og Region Midtjylland til et lokomotiv for Danmarks kreative erhverv.

 • Læs op

Indhold

  Der er 1.843 kreative virksomheder i Aarhus Kommune, hvilket udgør 11,2 procent af det samlede antal virksomheder i kommunen. De kreative erhverv er betegnelsen for en lang række brancher, hvor kreative kompetencer er i højsædet. Det omfatter musik og lyd, arkitektur, design, digitale spil, film og tv, radio, indhold og apps til medieplatforme, animation, mode og beklædning, møbler, interiør, scenekunst, kommunikation, reklame og forlagsvirksomhed.

  I Aarhus er de kreative erhverv stærkt repræsenteret – bl.a. ved de tilstedeværende nationale klyngeorganisationer og det kommende powerhub i Sydhavnskvarteret. Derudover har Aarhus en række tværgående kreative miljøer, inkubationsmiljøer, kontorfællesskaber og bymiljøer, som gør Aarhus til en kreativ by med kreative ressourcer.

  De kreative erhverv og kreative kompetencer er igennem de seneste år kun blevet vigtigere. Arbejdsmarkedet automatiseres, og der er derfor i stigende grad brug for menneskelig kreativitet – både i og uden for de kreative erhverv.  

  Den digitale visuelle klynge

  Med en værditilvækst i 2017 på 7,5 mia. kr. er den digitale visuelle industri en national vækstskaber. Klyngen sælger i stigende grad til udenlandske markeder, hvilket er én af mange årsager til, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har peget på animation, spil og film som én af Danmarks 14 erhvervsmæssige styrkepositioner. Den nationale klyngeindsats drives af Vision Denmark, som har adresse i Aarhus. I Region Midtjylland findes en lang række specialiserede vækstmiljøer, som hver for sig og sammen styrker den digitale visuelle industri i Aarhus.

  I Aarhus er der høj iværksætteraktivitet i klyngen, og der har de senere år været stor vækst i både antal virksomheder og beskæftigelse. En drivkraft i denne udvikling er Filmby Aarhus, som er Danmarks største erhvervspark inden for film- og spilindustrien. Erhvervsparken huser mere end 100 virksomheder, to professionelle filmstudier samt en håndfuld medieuddannelser og -projekter. Selvom Filmby Aarhus i 2020 åbnede nye lokaler på i alt 4400 m2, er der allerede yderligere pladsbehov for at imødekomme efterspørgslen.

  Siden 2018 har Filmby Aarhus via branchefestivalen THIS samlet den digitale visuelle industri i Aarhus, mens publikumsbegivenheden Aarhus Series Festival qua sit fokus på serier markerer Aarhus på europæisk plan. Det er ambitionen, at festivalen skal manifestere sig i Aarhus på samme måde som SPOT Festival i musikbranchen.

  Musik og lyd

  Musikmiljøet i Aarhus omsætter for 1,8 mia. om året med ca. 2.500 musikere og over 1.000 fuldtidsansatte samt en underskov musiktalenter og løst tilknyttede. Aarhus har på nationalt plan et ry som en stærk musikby både på grund af sin historik, talentmasse og et professionelt produktionsmiljø. Promus (Produktionscentret for Rytmisk Musik) arbejder på at styrke det aarhusianske musikmiljø og har blandt andet det administrative ansvar for Music City Aarhus 2022. Musikåret skal danne ramme for musikerhvervets samarbejder med det øvrige erhvervsliv, promovering af Aarhus som en god by for musikerhvervet og på et overordnet plan brande byen både nationalt og internationalt – og ikke mindst genstarte musikerhvervet post corona. Projektet skal efter kulturhovedstadsmodellen sætte rammen for, at byens musikere og virksomheder gør 2022 til et begivenhedsrigt musikår.

  Lydhavnen er et eksempel på, hvordan en række af byens professionelle lydproducenter har samlet sig i et fællesskab, hvilket styrker branchen på grund af det øgede netværk og udveksling af kompetencer. Fra 2025 vil Lydbyen i det nye Sydhavnskvarter blive et powerhub for musik og lyd med et spillested, SMV’ere og produktionslokaler.

  Livsstils- og designerhvervene

  Livsstils- og designerhvervene står for ca. en tredjedel del af beskæftigelsen i Aarhus’ kreative erhverv, mens størstedelen af den danske modebranches omsætning kommer fra Region Midtjylland. I Aarhus er der i omegnen af 600 reelle virksomheder i livsstils- og designerhvervene. Derfor har det stor værdi for Aarhus, at den nationale klyngeorganisation Lifestyle & Design Cluster gennem inkubationsmiljøet Headstart Fashion driver sine aktiviteter i Aarhus. Fra 2025 vil Headstart Fashion og VIA University Colleges mode- og designuddannelser i endnu højere grad drage nytte af hinanden, når de bliver direkte forbundne i Sydhavnskvarteret, hvor Headstart Fashion får et nyt og større powerhub.

  Foruden udviklingsplanerne for Sydhavnskvarteret markerer Godsbanen sig som et vigtigt område for Aarhus’ kreative erhverv og kulturliv. I 2021 flyttede Arkitektskolen Aarhus ind i en nybygget skole på Godsbanen, hvilket giver arkitekturbranchen en attraktiv platform til at udvikle nye samarbejder.

  Sidst opdateret: 18. september 2023