Skejbyområdet i Aarhus fremstår i dag som et af Danmarks største viden- og innovationsmiljøer, der omfatter nordens største universitetshospital, to privathospitaler, forsknings- og uddannelsescampusser på sundhedsområdet for Aarhus Universitet, VIA University College og SOSU Østjylland - Aarhus, inkubator- og virksomhedsmiljøer, mv. Flere end 15.000 forskere, sundhedsfaglige medarbejdere, virksomhedsfolk, rådgivere og studerende har deres daglige virke i området.

Aarhus og Midtjylland har erhvervsmæssige styrkepositioner inden for sundheds-IT, hjælpemidler og velfærdsteknologi – blandt andet illustreret ved virksomheder som Systematic, Pressalit A/S, CGI Danmark A/S, CSC Scandihealth A/S , Qiagen, Siemens Healthineers, V. Guldmann A/S, Enversion A/S, LINAK, NRT X-RAY A/S og Getinge Cetrea A/S.

Hertil kommer en stigende bestand af spændende nye innovative startups og scaleups inden for life science og biotek – blandt andet ARDECI Biotech, BiomCare, BioXpedia A/S, Cercare Medical ApS, Draupnir Bio, Initiator Pharma A/S, NMD Pharma A/S og STipe Therapeutics ApS.

Ideelle vilkår for udvikling af nye sundhedsløsninger

På forsknings- og uddannelsesområdet står Aarhus sammen med København med de to største og stærkeste miljøer i landet inden for sundhedsvidenskab og sundhedsteknologi.

På den offentlige side udgør Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune sammen med øvrige hospitaler og kommuner i regionen stærke samarbejdspartnere til den private sektor. Dels i forhold til udvikling, test, demonstration af nye sundhedsløsninger og -teknologier – og dels som et vigtigt aftagerled for nye produkter og services, hvilket samtidig udgør en stærk trædesten for afsætning af produkter og services på det øvrige danske samt globale marked.