Gå til hovedindhold

Tech og Smart City

Aarhus er stærk inden for tech og Smart City. Byens tech-klynge er en national topscorer i forhold til vækst og etablering af nye virksomheder, mens Aarhus er langt på Smart City området.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus-området har en stærk digital klynge, der har kritisk masse, hvad angår både tech-virksomheder, forskning og uddannelse. Der er gennem de seneste 15 år opbygget erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner inden for følgende områder: Big data og datascience, Internet of Things (IoT), cyber security, brugerdreven design, sundheds-it, it til forsvars- og sikkerhedsindustrien, it til fødevareerhvervet og den biobaserede økonomi, spilindustri og animation, digitalt design og Fintech.

  Den stærke aarhusianske og midtjyske position er også funderet i en lang tradition for privat-offentligt samarbejde. Et samspil der blandt andet har resulteret i opbygningen et af landets største it-viden- og innovationsmiljøer – it-byen Katrinebjerg i Aarhus.

  Danmarks største it- og innovationsmiljø

  I Aarhus er der mere end 20.000 it-arbejdspladser inden for en radius af 10 kilometer og mange store tech-virksomheder i Business Region Aarhus.

  Danmarks største it- og innovationsmiljø ligger i Aarhus. Med et unikt udviklings- og innovationsmiljø samt en it-forskerpark, er bydelen Katrinebjerg Aarhus' it-kraftcenter. Der et tæt samarbejde mellem virksomheder, uddannelser og forskere. Alexandra Instituttet udfører banebrydende tværfaglig it-forskning, mens Incuba Science Park faciliteter videndeling mellem iværksættere. Herudover ligger Danmarks klynge for digitale teknologier, DigitalLead i it-byen Katrinebjerg.

  Stor it-talentmasse

  Aarhus Universitet har placeret Datalogisk Institut og Institut for Informations- og Medievidenskab på Katrinebjerg. Studerende på ingeniøruddannelserne i elektronik, IKT og sundhedsteknologi har også deres daglige gang her, ligesom Danmarks Medie- og journalisthøjskole er placeret på Katrinebjerg.  Katrinebjerg har ca. 3.000 studerende, forskere, medarbejdere og virksomheder og er Danmarks førende it-vækstcenter.

  Aarhus som Smart City

  Det stærke samarbejde mellem offentlig og privat har også medvirket til, at Aarhus har placeret sig i førerfeltet blandt danske og europæiske ”Smart Cities” – et begreb, der dækker over byer, hvor den private sektor, den offentlige sektor, videninstitutioner og borgerne samarbejder om byudvikling og en styrkelse af velfærdsopgaverne. I den proces er der fokus på, at aktørernes samlede ressourcer bruges bedre og mere bæredygtigt både i økonomisk, social og miljømæssig forstand. 

  Udvikling og kommercialisering af Smart City løsninger rummer et meget stort vækstpotentiale for Danmark, og Business Region Aarhus er et ideelt sted for både danske og udenlandske virksomheder samt videninstitutioner til at udvikle og teste “Smart City” løsninger. Aarhus-områdets styrke og attraktivitet på it og Smart City illustreres blandt andet også af tilstedeværelsen af udenlandske it-virksomheder som Apple, Google, IBM og Uber.

  Aarhus var den første by i Danmark til at åbne en open data portal. Og så er Smart Aarhus stærkt engageret i internationalt samarbejde både gennem deltagelse i EU-projekter, men også ved at være repræsenterede i internationale netværk som Nordic Smart City Network, Open and Agile Smart Cities og IoT-Forum. Samtidigt har vi skabt Internet Week Denmark, der er én af Danmarks største digitale begivenheder og som i 2022 afholdes for 8. gang.

  En skandinavisk tredje vej

  Uden for Danmark betragtes Smart Aarhus’ tilgang til digitaliseringen af byen som ”en skandinavisk tredje vej” baseret på involvering af partnere, brugere og borgere. Det adskiller sig fra både den mere kommercielle amerikanske og den mere statsstyrede asiatiske tradition for byudvikling. Desuden spiller social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed en central rolle – både i Skandinavien og i Smart Aarhus’ tankesæt.  

  Vil du vide mere om Smart Aarhus?
  Sidst opdateret: 14. november 2023