Gå til hovedindhold

Talent, uddannelse og arbejdskraft

Aarhus er én af de mest betydningsfulde uddannelsesbyer i Norden med et fagligt bredt udbud af uddannelser på alle niveauer.

  • Læs op

Indhold

    Over 50.000 studerende er indskrevet på én af byens ni videregående uddannelsesinstitutioner med Aarhus Universitet, VIA University College og Erhvervsakademi Aarhus som de tre største. De mange unge mennesker giver byen puls og et helt unikt DNA præget af høj faglighed, foretagsomhed og innovation. Aarhus er dermed storleverandør af veluddannet arbejdskraft til erhvervslivet ikke kun lokalt, men også regionalt og nationalt.

    Dette gunstige udgangspunkt udgør samtidig en forpligtelse for Aarhus til hele tiden at udvikle sig som uddannelsesby for løbende at kunne indfri arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft på alle niveauer. For adgangen til de rette talenter og den efterspurgte veluddannede arbejdskraft er en forudsætning for virksomhedernes fortsatte drift og vækst. Aarhus har da også over de seneste årtier oplevet en stor tilstrømning af virksomheder, som netop etablerer sig i Aarhus på grund af den nemme adgang til veluddannet arbejdskraft på alle niveauer.

    Det er derfor en højt prioriteret indsats for Aarhus Kommune løbende at udvikle Aarhus som en attraktiv uddannelsesby for de unge, og som en by, der tilbyder relevante og efterspurgte kompetencer nu og i fremtiden – uanset om det er professionsbachelorer, Ph.D.’ere, faglærte eller noget helt fjerde.

    Sidst opdateret: 18. september 2023