12 borgmestre vil sikre strøm til grøn omstilling af Danmark

Formandsposten besættes i 2022-2023 af Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard. Næstformændene er Kasper Bjerregaard, Norddjurs Kommune, og Frands Fischer, Skanderborg Kommune. 

12 østjyske borgmestre for 1 million borgere har sat sig for at sikre mere stabil strøm til den grønne omstilling af Danmark. Det er en hjørnesten i en ny fireårig strategi i Business Region Aarhus, som arbejder for bedre vilkår for østjyske virksomheder. De to andre fokuspunkter er udvidelsen af motorvejen til Randers N og de store rekrutteringsudfordringer, som virksomhederne står overfor.

Den grønne omstilling kræver et gigantisk elforbrug. Klimapartnerskabet for Energi- og Forsyningssektoren forventer, at elforbruget bliver fordoblet frem mod 20301, hvis samfundet skal nå målet om 70 pct. reduktion af CO2 i 2030. Og en ny rammeaftale, som er vedtaget af et bredt flertal i folketinget, gør det muligt at firedoble den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030.Virksomhederne og kommunerne i Business Region Aarhus har en voksende bekymring for, at udbygningen af elnettet slet ikke er fulgt med forbruget af el. Trængselsproblemerne i elnettet vokser i takt med behovet for langt mere el i den grønne omstilling.

”Vi er alle enige om, at den grønne omstilling er vigtig og kræver el i meget stor skala, men der er alt for lidt fokus på, hvordan vi som samfund får bygget elnettes ’motorveje’. Lige nu er det en el-mæssig ’grusvej’, som vi som samfund kører på. Denne vigtige problemstilling er et omdrejningspunkt for Business Region Aarhus’ nye strategi frem mod 2026,” siger formand for Business Region Aarhus og borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard.

Østjylland skal høres

Business Region Aarhus vil derfor arbejde politisk på en lang række fronter for at få rykket udbygningen af elnettet højt op på dagsordenen, arbejde med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, blandt andet ved at styrke efteruddannelserne, så de bliver målrettet virksomhederne, og sørge for at virksomhederne får god infrastruktur på de østjyske veje.
”I Business Region Aarhus vil vi fortsætte med at fremlægge fakta, samarbejde med organisationer og konstant være i dialog med de mange østjyske virksomheder, som allerede i dag oplever udfordringer med elnettet, mangel på kvalificeret arbejdskraft og udfordringer med infrastrukturen,” siger Frands Fischer, næstformand i Business Region Aarhus og borgmester i Skanderborg Kommune.

Kasper Bjerregaard, næstformand i Business Region Aarhus og borgmestre i Norddjurs Kommune:
”Alle de 316 byrådsmedlemmer i vores 12 østjyske kommuner har gode politiske netværk på Christiansborg. Det gør os stærke, når vi skal sørge for, at de østjyske interesser bliver hørt. ”

Tre spor til Randers

Østjylland er en vækstmotor for hele landet. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne får den mest optimale infrastruktur, så medarbejdere og virksomheder ikke bliver generet af den stigende trængsel.

”Om få år er motorvejen mellem Aarhus og Vejle udvidet, men vi mangler, at motorvejen bliver udvidet til Randers N, så der ikke opstår yderligere trængsel, når der kommer flere elbiler og batteridrevne lastbiler på vejene i de kommende år. Der er også vigtigt, at virksomhedernes mulighed for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft bliver styrket. Derfor arbejder vi videre for at sikre, at E45 kommer til at gå til Randers N og for at give virksomheder de bedste vilkår for at skaffe medarbejdere,” siger Jacob Bundsgaard.

 

Yderligere oplysningen kan fås ved henvendelse til:

Jacob Bundsgaard, formand i Business Region Aarhus og borgmester i Aarhus Kommune. Kontakt: Pressechef Niels Buch Johannsen, mobil: 51576716.

Frands Fischer, næstformand i Business Region Aarhus og borgmester i Skanderborg Kommune. Kontakt, mobil: 22306555.

Kasper Bjerregaard, næstformand i Business Region Aarhus og borgmester i Norddjurs Kommune. Kontakt, mobil: 51238614.