Gå til hovedindhold

Erhvervsplanen til serviceeftersyn

Aarhus Byråd vedtog i 2020 erhvervsplanen ”Partnerskaber for bæredygtig vækst 2020-23”. Erhvervsplanen satte retningen for Aarhus Kommunes erhvervspolitiske indsats og indeholder en lang række konkrete initiativer. Nu godt og vel midtvejs i perioden er det tid til et midtvejseftersyn.

 • Læs op

Indhold

  Meget er sket siden erhvervsplanen blev vedtaget, så nu stilles der skarpt på, om der er behov for at justere planens indsatsområder, så Aarhus fortsat kan være en attraktiv at bo og drive virksomhed i. Midtvejsrevisionen tager afsæt i en ny erhvervsklimamåling. Der er desuden indhentet ny statistik som belyser den aktuelle erhvervsudvikling og der afholdes en række rundbordssamtaler med relevante erhvervsaktører i byen.

  Erhvervsklimamålingen, som er gennemført via interviews blandt 500 virksomheder, viser bl.a., at 64% af virksomhederne i Aarhus i høj eller meget høj grad er tilfredse med at drive virksomhed i Aarhus. Ligeledes viser målingen, at 79% vil anbefale andre at drive virksomhed i Aarhus.

  De nye tal for erhvervsudviklingen viser, at det generelt går rigtig godt i Aarhus. Fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022 er den private beskæftigelse øget med 12.734 lønmodtagere, og der opleves ligeledes høj vækst i antallet af virksomheder. Eksporten rundede (næsten) 100 mia. kr. i 2020 og dermed er Aarhus’ andel af Danmarks eksport vokset fra 5,6% til 11,6% over perioden 2015-2020.

  Her i august måned afholdes i alt seks rundbordssamtaler, hvor temperaturen bliver taget på erhvervsplanens mange initiativer og hvor der stilles skarpt på aktuelle udfordringer og muligheder for styrkelse af erhvervslivet i Aarhus.

  Samtalerne er tilrettelagt i samarbejde med FH Aarhus, Dansk Erhverv, DI Østjylland, Erhverv Aarhus og INCUBA, The Link og Erhvervshus Midtjylland. Der er nu afholdt fire møder og mange konstruktive inputs fra møderne vil indgå i en samlet afrapportering, som ventes færdig i september. Rapporten udarbejdes af konsulenthuset Pluss Leadership.

   

  Sidst opdateret: 18. september 2023