Gå til hovedindhold

Ny tillægsaftale om udsatte boligområder og forebyggelse indgået i Aarhus Byråd

At fastholde indsatserne i omdannelsesområderne Gellerup, Toveshøj og Bispehaven og forebygge nye udsatte boligområder. Det er målene for den politiske aftale, der 17. august er indgået af et bredt flertal i Aarhus Byråd.

 • Læs op

Indhold

  Aftalen er et tillæg til ”Aftale om udsatte boligområder” fra 2018, som satte retningen for arbejdet med de udsatte boligområder i Aarhus med særligt fokus på omdannelse af Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Aftalen var samtidig startskuddet til arbejdet med at forebygge, at der kom nye udsatte boligområder.

  I 2021 har Regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget besluttet, at der fremadrettet også skal være et særligt fokus på ”forebyggelsesområder” - en dagsorden, som bl.a. er rejst af Aarhus Kommune.

  Tillægsaftalen sætter nu en samlet politisk retning og ramme for forebyggelsen af udsatte boligområder, herunder også mindre boligområder. Forebyggelsesindsatsen skal bl.a. tage afsæt i, at områderne er forskellige, vi skal være sammen om løsningerne, og der skal arbejdes med helhed og tværfaglighed. Aftalen kan ses i fuld tekst nedenfor.

  Tillægsaftalen stiller således skarpt på betydningen af samarbejdet mellem kommunen, boligforeninger, beboere, civilsamfund m.fl. Det er vigtigt, at relevante samarbejdspartnere inddrages tidligt i udviklingen af udsatte boligområder, og at der løbende er en tæt dialog med boligforeninger, beboere og øvrige interessenter.

  Herudover sætter aftalen fokus på bystrategiske renoveringer i almene boligområder, der er udsatte eller i risiko for at blive det. De almene boligområder skal koble sig på og udvikle sig sammen med den omkringliggende by, og der skal være fokus på høj kvalitet og hvordan nyt privat byggeri – bl.a. ejerboliger – kan understøtte en positiv udvikling. Endelig skal sociale tiltag og tryghedsinitiativer supplere kernedriften i områder, hvor der er et særligt behov for det. Det kan fx dreje sig om særlig hjælp til de børn, unge og familier som bor i områderne i dag, og som har behov for en ekstra hånd. Eller om sammenhængende og helhedsorienterede sundheds- og beskæftigelsestilbud til borgerne i de udsatte boligområder, som der er gode erfaringer med andre steder i byen.

  Tillægsaftalen er indgået af de partier i det nuværende byråd, som også stod bag aftalen om udsatte boligområder i 2018: Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Det er aftalt i forligskredsen, at de partier i Aarhus Byråd, der ikke er med i aftalen (Enhedslisten og Nye Borgerlige) inviteres til at tilslutte sig de to aftaler og dermed indtræde forligskredsen.

  For yderligere oplysninger kan følgende kontaktes fra partierne:

  • Borgmester Jacob Bundsgaard (Socialdemokratiet)
  • Politisk leder, Nicolaj Bang (Det Konservative Folkeparti)
  • Rådmand Thomas Medom (Socialistisk Folkeparti)
  • Rådmand Christian Budde (Venstre)
  • Rådmand Rabih Azad-Ahmad (Det Radikale Venstre)
  • Politisk leder, Jakob Søgaard Clausen (Dansk Folkeparti)
  Sidst opdateret: 18. september 2023