Gå til hovedindhold

Aarhus søger optagelse i stor europæisk klima-satsning

Ansøgning netop afsendt til EU-kommissionen: Aarhus Kommune søger optagelse i klub for 100 klimaneutrale og smarte byer i Europa i 2030. Det vil gavne vores klima-indsats rigtig meget, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

 • Læs op

Indhold

  Tilbage i juni 2021 besluttede Aarhus Byråd, at Aarhus Kommune skal gå efter optagelse i EU’s fine selskab af progressive klimabyer, nemlig at blive en del af EU-Kommissionens by-mission; 100 klimaneutrale og smarte byer i 2030. Missionen er en del af ‘European Green Deal’, EU-Kommissionens kæmpe indsats, der skal lede til klimaneutralitet for hele Europa i 2050. 

  Udvalgte byer bliver innovationshubs
  Aarhus Kommune har nu afsendt sin omfattende ansøgning med en udførlig beskrivelse af Aarhus centrale klimaprojekter og -initiativer, vores partnerskaber med nøgleaktører, såsom virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt civilsamfundet/borgerne. Desuden en beskrivelse af vores planer for at nå målsætningen om klimaneutralitet og vores motivation og vision for deltagelse i by-missionen. Endelig indeholder den en beskrivelse af de største udfordringer, vi forudser på vejen mod 2030.  

  Målet med by-missionen er at støtte og promovere 100 europæiske byer i deres transformation til klimaneutralitet i 2030. De 100 udvalgte byer skal være innovationshubs for resten af Europa og dermed første inspirerende skridt til klimaneutralitet for hele Europa i 2050.  

  EU-missionen er et redskab, hvorigennem Aarhus Kommune kan hente inspiration og best practice fra resten af Europa samt finansiering både i form af EU-funding og gunstige låneordninger.   

  Selvom Aarhus er rigtig godt på vej mod målet om CO2-neutralitet i 2030 med markante reduktioner, bindende klimamål og konkrete fireårige klimahandlingsplaner, venter de sværeste udfordringer stadig forude på blandt andet transportområdet, energi-infrastruktur mv.  

  Borgmester Jacob Bundsgaard: 

  ”By-missionen kan gavne Aarhus rigtig meget: Vi kommer til at indgå i et netværk af ligesindede byer med stor ekspertise inden for den grønne omstilling. Vi får bedre adgang til risikovillig kapital, der kan skabe rum til at afsøge flere mulige løsninger og ruske os lidt i forhold til vanetænkningen. Og sidst men ikke mindst får vi muligheden for i endnu større grad at brande Aarhus som en ambitiøs foregangsby inden for klima og bæredygtighed. Det er ikke alene til gavn for byen og vores lokale vidensinstitutioner, det kan også fremme grønne eksportmuligheder og dermed vores lokale virksomheder”.    

  Opbakning fra erhvervslivet i Aarhus
  Ansøgningen har opbakning fra det lokale erhvervsliv i Aarhus: 

  Vi har nogle af de fremmeste virksomheder inden for hvert deres felt, som alle leverer løsninger til den grønne omstilling. Ved at bliver en del af EU-Kommissionens by-mission, får de lokale virksomheder endnu en bane at spille på. I Erhvervskontaktudvalget har vi således en stærk forventning om, at missionen vil lede til yderligere branding af lokale styrkepositioner såsom vind, vand, cleantech og fødevareproduktion, og dermed yderligere grøn eksport.” siger Terje Vammen, bestyrelsesformand ved Erhverv Aarhus og medlem af Erhvervskontaktudvalget.  

  By-missionen understøtter kommunens arbejde med at realisere målet om CO2-neutralitet i 2030 ved at: 

  • Sikre yderligere midler til den grønne omstilling, herunder i et endnu uvist omfang give privilegeret adgang til EU’s fundingprogrammer.
  • Skabe europæisk og international opmærksomhed på byen. Der forudses en betydelig brandingværdi, særligt ift. investeringsmiljøet og grønne eksportmuligheder. 
  • Hjælp og teknisk rådgivning til konkrete omstillings- og opskaleringsprojekter samt internationalt samarbejde og erfaringsudveksling om de bedste løsninger. Hertil målrettet sparring på borgerinvolvering og -samarbejde.

  De 100 udvalgte byer skal udarbejde en Climate City Contract (CCC). De første byer går i gang med dette omkring sommeren 2022. 

  CCC skal understøtte kommunens nuværende klimastrategi og bidrage til, at kommunen holder retningen for, hvordan byen vil opnå klimaneutralitet i 2030, herunder indeholde en investeringsplan. CCC skal udvikles i samarbejde med byens borgere, lokale virksomheder, regionale/nationale myndigheder samt EU-Kommissionen. CCC skal være tværsektoriel, efterspørgselsdrevet og have en bottom-up tilgang. Byerne skal vise, hvordan de vil designe, implementere og monitorere klimahandlinger på en systematisk og inddragende måde.  

  I marts bliver de 100 missions-byer udvalgt, så der er et mix af byer på forskellige udviklingstrin ift til den grønne omstilling.  

  Sidst opdateret: 18. september 2023