Gå til hovedindhold

Her er holdene, der skal udvikle en samlet plan for hele Kongelunden

Tre tværfaglige teams skal komme med forslag til en samlet udviklingsplan for hele Kongelunden, herunder placering af nyt atletikstadion og en plan for parkeringssituationen i området.

 • Læs op

Indhold

  Tre rådgiverhold af arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere, trafikrådgivere mv. har nu fået det program tilsendt, der beskriver rammerne for det såkaldte parallelopdrag for en samlet udviklingsplan for Kongelunden.

  Ud af de 12 indkomne tilbud er følgende tre hold blevet udvalgt på baggrund af deres høje faglighed og stærke sammensætning af kompetencer:

  Holscher Nordberg, København (Underrådgivere: Kragh og Berglund, København, OVJ Arkitekter, Aarhus, Hele Landet, Aarhus, SPVI, Vedbæk, Kristian Raun Thomsen, Aarhus, Rikke Øxner, Aarhus, Christina Mathiesen, København).

  Sted, København (Underrådgivere: Gjøde og Partnere Arkitekter, Aarhus, Keingart, København, AFRY, Aarhus, Anders Busse, København).

  Tredje Natur, København (Underrådgivere: Norrøn, København, Urban Goods, Aarhus, Valentin Trafik, Nærum).

  Parallelopdraget foregår som en udviklingsproces, hvor de tre udvalgte hold hen over de kommende måneder skal sætte ord og billeder på deres forslag til fremtidens Kongelunden. Forslagene til en udviklingsplan skal blandt andet anvise de bedste løsninger på helt konkrete opgaver som placering af et nyt atletikanlæg og Team Danmark Center.

  Herudover skal holdene give forslag og idéer til en sammenhængende udvikling af Kongelunden ud fra fire hovedprincipper, nemlig bæredygtige og langsigtede løsninger, en samlet ramme om idræt og et åbent og aktivt Kongelunden for alle, balance mellem aktiv benyttelse og beskyttelse af områdets landskabs- og naturkvaliteter samt udvikling af infrastrukturen, så området fungerer både til hverdag og ved events.

  Tæt dialog med brugere og interessenter

  Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig til at følge processen tæt og siger:

   

  Jeg forventer, at vi med konkurrencen får en samlet udviklingsplan, der baserer sig på både den tidligere visionskonkurrence og på en lang række forslag og idéer fra områdets mange aktive brugere og interessenter og fra borgerne i Aarhus. Den endelige plan vil sætte retningen for området, der står mange aarhusianeres hjerte nært, og vi ønsker derfor en åben og inddragende proces, hvor ikke mindst områdets brugere kan få en aktiv rolle ind i udviklingsarbejdet

  Jacob Bundsgaard, Borgmester

  Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Ahmad Azad, er særligt optaget af, at der findes gode fremtidige løsninger for idrætsbrugerne i området, som blandt andet tæller atletik, løb, tennis, cykel- og ridesport, og opfordrer til, at der fortsat er et stærkt fokus på at inddrage brugere, naboer og borgere. Det er samtidig afgørende for ham, at der bliver lagt vægt på biodiversitet og klima:

  Visionen for Kongelunden rækker mange år frem. De beslutninger, vi træffer nu, vil præge området i al fremtid. Det er derfor helt afgørende, at vi finder løsninger, som er til glæde for mange generationer frem. Jeg har en forventning om, at rådgiverne kommer med nogle gennemarbejdede bud, som både styrker idrætten og sikrer et attraktivt område for alle aarhusianere.

  Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur og Borgerservice

  Steen Stavnsbo har som rådmand for Teknik og Miljø særligt fokus på den rekreative benyttelse af naturområderne og på infrastrukturen i området:

  Området omkring Aarhus Stadion, Mindeparken og Marselisborg Skovene er et ekstremt vigtigt område for os aarhusianere. Både som hjemsted for idrætten, som vores alles åndehul, og som ramme om virkelig mange arrangementer i løbet af et år. Vi har her en sjælden mulighed for at forbedre rammerne om det hele, og det glæder jeg mig til at se løsninger på.

  Steen Stavnsbo, Rådmand for Teknik og Miljø

  De tre rådgiverhold kommer på besigtigelse i Kongelunden den 8. februar, hvor de blandt andet får mulighed for at møde nogle af Kongelundens nuværende brugere, og hvor også pressen er velkommen til at deltage.

  Idéer og forslag drøftes undervejs

  En vigtig del af konkurrenceprocessen er desuden to workshops, hvor holdene præsenterer deres foreløbige arbejde for blandt andet bedømmelsesudvalget bestående af politikere, Kongelundens to donatorer Salling Fondene og Lind Invest samt fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening. Også ved workshop-forløbene vil områdets brugere få mulighed for at deltage.

  Til august vil bedømmelsesudvalget pege på det hold, man ønsker at fortsætte samarbejdet med omkring udarbejdelsen af en endelig udviklingsplan, som skal være færdig i løbet af efteråret 2022.

  Ud af Kongelundens samlede projektøkonomi er 250 mio. kr. afsat til delprojekter i Udviklingsplanen inkl. nyt atletikstadion, nyt Team Danmark Center og 50 mio. kr. øremærket til infrastruktur. Herudover bliver projektledelse, sekretariatsbetjening, borgerinddragelse mv. dækket af Aarhus Kommunes del af projektøkonomien.

  Udviklingen af Jydsk Væddeløbsbane, der i budgetforliget for 2013-2016 af forligskredsen blandt andet indeholdt en analyse af mulighederne for en alternativ placering af en ny væddeløbsbane, er med vedtagelsen af Vision Kongelunden i byrådet den 11. marts 2020 overgået til at være en del af Udviklingsplanen for Kongelunden. Udviklingen af væddeløbsbanen vil derfor fremadrettet indgå heri og med udgangspunkt i den nuværende placering, hvorfor kommunen ikke længere arbejder med muligheden for at flytte væddeløbsbanen.

  Det bemærkes, at tegnestuen Tredje Natur også deltager i projektkonkurrencen for Nyt stadion i Aarhus som underrådgiver i teamet Zaha Hadid, Sweco og Tredje Natur.

  Program for Parallelopdrag for Udviklingsplan for Kongelunden

  Sidst opdateret: 18. september 2023