Gå til hovedindhold

Stor investering fra staten og EU i vandteknologi i Midtjylland og Aarhus

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop bevilliget knap 76 mio. kr. til opbygning af et midtjysk erhvervsfyrtårn for vandteknologi. En del af midlerne investeres i udviklingen af The Spring – et nyt dansk innovationsdistrikt for vandteknologi i Aarhus.

 • Læs op

Indhold

  Ifølge Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard vil den samlede investering medvirke til at Danmark kan levere væsentligt mere bæredygtige og klimavenlige vandløsninger – samt skabe mange nye attraktive danske og aarhusianske arbejdspladser.

  I dag udgør dansk eksport af vandteknologi godt 20 milliarder kr., men der er blandt virksomheder, vandselskaber og universiteter, bred enighed om at udviklings- og vækstpotentialet er langt større. Derfor har staten besluttet at investere massivt i opbygningen af et erhvervsfyrtårn inden for vandteknologi i Midtjylland, hvor mange af de toneangivende virksomheder inden for vand er placeret.

  I første omgang investerer staten via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med 75,7 mio. kr. Midlerne er bevilget til at gennemføre en række konkrete udviklingsprojekter frem til sommeren 2023.

  Projekterne skal kickstarte og bidrage til en flerårig udviklingsindsats, der skal gøre Danmark til verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger til en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030 - og hvor Midtjylland og Aarhus er udset til at spille en hovedrolle.

  Aarhus Kommune indgår som partner i konsortiet bag det midtjyske erhvervsfyrtårn, og kommunens indsats vil i tæt samarbejde med erhvervslivet, forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, m.fl. i særlig grad fokusere på udviklingen af The Spring – et nyt dansk innovationsdistrikt for vandteknologi i Aarhus.

  The Spring skal udvikles til at blive vandsektorens fysiske epicenter for viden, udvikling og demonstration af vandløsninger. Her skal iværksættere, globale virksomheder, vandselskaber, forskere og studerende arbejde tæt sammen om at udvikle fremtidens vandløsninger. Målet er, at The Spring om 10 år er hjemsted for over 100 virksomheder og videninstitutioner samt 3000 arbejdspladser.

  Borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, er begejstret for, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilliget knap 76 mio. kr. til etablering af et midtjysk erhvervsfyrtårn for vandteknologi, og for at en del af disse midler skal bruges til at igangsætte konkrete aktiviteter og projekter i The Spring i Aarhus. 

  ”Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at accelerere udviklingen af The Spring – og på den måde hurtigere kan få realiseret visionen om et nyt succesfuldt dansk innovationsdistrikt inden for vandteknologi. Et miljø, der i kraft af aktører, unikke faciliteter og udviklingsaktiviteter vil gøre Danmark i stand til at levere bæredygtige og klimaneutrale vandløsninger, der er radikalt bedre end dem, vi kender i dag – og som vil give mange nye attraktive danske og aarhusianske arbejdspladser”.

  Rådmand for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo er også meget tilfreds med, at der nu er kommet midler til udviklingen af The Spring: 

  ” Vi ved fra andre innovationsmiljøer som f.eks. Agro Food Park i Aarhus, at virksomhederne vokser hurtigere og har lettere ved at tiltrække bl.a. talent og kapital, fordi de er en del af et stærkt fagligt miljø. Derfor skal vi skabe et tilsvarende miljø inden for vandteknologi

  Læs mere om The Spring på www.TheSpring.dk

  Læs mere om bevillingen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

  Kontakt: 
  Niels Buch Johannsen, Kommunikations- og pressechef, Borgmesterens Afdeling. Mobil 5157 6716

   

  Sidst opdateret: 18. september 2023