Gå til hovedindhold

Få overblik over den nye infrastruktur i Aarhus

Der er meget at se frem til i de kommende år, når det gælder forbedringer af den trafikale infrastruktur i Aarhus. Det er historisk store projekter, som er i gang og på vej. Samlet for dem er, at de bidrager til at forbedre fremkommeligheden i Aarhus og Østjylland.

 • Læs op

Indhold

  Samtlige partier på Christiansborg indgik lige før sommerferien en historisk stor aftale om infrastrukturinvesteringer for ca. 160 mia. kr.

  Aftalen kommer i høj grad Aarhus til gode og betyder, at en lang række af de vigtige infrastrukturprojekter byen i årevis har kæmpet for, nu kan realiseres.

  PROJEKTER I GANG HER OG NU

  Giber Ringvej 
  Et projekt, som er i fuld gang, er den nye Giber Ringvej. Første del af Giber Ringvej forventes færdig allerede i slutningen af 2022. Den kommer til at forbinde Beder og Bering og afslutter dermed Ring 3 rundt om Aarhus.

  Udvidelse af den indre del af Viborgvej og ny vej mellem Viborgvej og Søftenvej 
  Et andet af de projekter, der allerede er i gangsat, er udvidelsen af Viborgvej til fire spor mellem Ringvejen og E45. Gravemaskinerne er i fuld gang og projektet ventes færdigt i december 2023.

  Samtidig er en ny vej mellem Viborgvej og Søftenvej på tegnebrættet, som skal aflaste trafikken i Aarhus N. 

  PROJEKTER PÅ DEN KORTE BANE

  Udvidelse af E45
  Som en del af infrastrukturpakken er der allerede fra 2022 afsat midler til at udvide E45, så der bliver 3 spor i hver retning hele vejen fra Aarhus N til Vejle N.

  Vi har i et par år nu haft fornøjelse af udvidelsen til tre spor i hver retning mellem Skanderborg S og Aarhus S, og det har givet et helt andet flow.

  Den gennemsnitlige hastighed på strækningen er øget fra 70 km/t i myldretiden til 115 km /t. Det betyder, at en pendler på strækningen hvert år sparer 24 timer bag rettet!

  Som en del af projektet kommer der også et nyt forbedret motorvejskryds ved Aarhus N, som allerede i dag er en flaskehals i myldretiden. 

  Marselistunnel
  Den statslige Infrastrukturplan har også muliggjort realiseringen af en tunnel under Marselis Boulevard.

  Aarhus Kommune har sammen med Aarhus Havn og det aarhusianske erhvervsliv i flere årtier arbejdet for – og sparet op til – etableringen af en 2 km lang tunnel under Marselis Boulevard, som skal forbedre vejadgangen fra motorvejsnettet til Aarhus Havn – som er Danmarks største erhvervshavn.

  Med etableringen af en tunnel under Marselis Boulevard flyttes den tunge trafik til en to-sporet vej i hver retning under jorden, mens vejen oven på tunnelen indsnævres til ét spor i hver retning.

  Processen med VVM undersøgelsen er sat i gang. Selve tunnelarbejdet igangsættes i 2025 og ventes færdigt i 2031.

  Det er en langsigtet plan, men et afsindigt vigtigt projekt både for Aarhus havn, byens logistik og udvikling.


  PROJEKTER PÅ MELLEMLANGT SIGT

  Letbane til Brabrand, ny Brabrand Station og ny jernbane til Silkeborg
  Der bliver også investeret i den kollektive trafik. Med infrastrukturplanen er der afsat midler til etablering af letbanens etape 2 mellem Aarhus C og Brabrand. Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal der bl.a. tages stilling, til om strækningen skal etableres som en letbane eller BRT busser.

  Samtidig er der afsat midler til en helt ny baneforbindelse mellem Aarhus og Silkeborg. Det vil reducere rejsetiden fra 45 minutter i dag til i fremtiden 25 minutter.

  Derudover er der afsat midler til en ny Brabrand Station, som kan blive et nyt knudepunkt for kollektiv trafik.


  PROJEKTER PÅ LÆNGERE SIGT

  Opgradering af Rute 26 mod Viborg
  På længere sigt igangsættes en opgradering at rute 26 mod Viborg til motortrafikvej, mellem E45 ved Tilst og Søbyvad.

  Opgradering af Rute 15 mellem Bale og Tåstrup
  Sidst men ikke mindst, er der også afsat midler til opgradering af rute 15 mellem Bale og Tåstrup.

  Det betyder, at der vil være motorvej og motortrafikvej helt frem til Aarhus Airport.

  Udvikling af Aarhus Airport
  Forbedring af vejforbindelsen til Aarhus Airport skal være med til understøtte udviklingen af lufthavnen, så det bliver lettere og hurtigere at komme til og fra lufthavnen.

  Udviklingen af Aarhus Airport er allerede i fuld gang og lufthavnen gennemgår en omfattende om- og udbygning. Den forventes at stå færdig i første halvdel af 2022, så lufthavnen er klar, når alle kan rejse igen.

  Sidst opdateret: 18. september 2023