Gå til hovedindhold

Aarhus' playmaker bygger bro mellem skoler og erhvervsliv

Flere aarhusianske unge skal vælge en erhvervsuddannelse, da behovet for faglærte ikke bliver mindre i fremtiden - tværtimod. Virksomheder efterspørger i højere grad faglærte, særligt for at komme i mål med digitalisering og grøn omstilling. Erhvervsplaymaker Christina Højlund arbejder for at skabe endnu bedre muligheder for samarbejde mellem Aarhus’ folkeskoler og lokale virksomheder og ungdomsuddannelser.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Byråd vedtog i 2019 beslutningen om en særlig styrket indsats for, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Hertil har det siden begyndelsen af indeværende skoleår været obligatorisk for alle folkeskoler i Aarhus at tilbyde elever 2-5 dages erhvervspraktik i løbet af 8.-9. klasse.

  Som led i ambitionen har Aarhus Kommune pr. 1. november 2021 og frem mod udgangen af 2025 ansat erhvervsplaymaker Christina Højlund. Hun kommer fra en stilling som lektor hos VIA University College, hvor hun de seneste seks år har arbejdet med uddannelse af erhvervsskolelærere, udvikling af undervisning, innovation, entreprenørskab og praksisfaglighed. 

  Christina Højlund oplever stor interesse fra de aarhusianske virksomheder, hvoraf flere allerede har fået gode erfaringer med at tage erhvervspraktikanter ind. Gennem kontakten med virksomhederne erfarer erhvervsplaymakeren et generelt behov for hjælp til forventningsafstemning og opfindsomhed i udarbejdelsen af praktikforløb i forhold til de begrænsninger, der ligger i reglerne om erhvervspraktik i Arbejdsmiljølovgivningen.

  Derudover fortæller Christina Højlund, at mange af de virksomheder, hun har været i kontakt med, giver udtryk for at have manglet en måde at komme i kontakt med skolerne på. Den enorme vilje og interesse, virksomhederne møder projektet med, viser sig også gennem en lyst og interesse for videreudvikling af virksomhed-skole-samarbejdet, herunder gennem virksomhedsbesøg, besøg på skolerne samt et ønske om inddragelse af også de yngre klassetrin.

  Gennem samarbejdet med byens skoler og virksomheder arbejdes der mod at indfri målet om både på sigt at uddanne flere faglærte og på et mere generelt plan at opnå en bredere indsigt hos skoleeleverne i variationen af job- og uddannelsesmuligheder samt at skabe en mere varieret skoledag.

  Christina Højlunds opgave som erhvervsplaymaker består af at danne netværk og skabe samspil mellem kommunens skoler, virksomheder og uddannelser og derigennem sikre gode overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse og job for de ældste folkeskoleelever. Samtidig består opgaverne i at sørge for, at skolernes pædagogiske afsæt bliver inddraget i samarbejdet om praktik med erhvervslivet. Og for Christina Højlund er det netop det, at unge i højere grad får indsigt til at kunne møde og reflektere over forskellige former for arbejdsliv, der er drivkraften. Projektet skal med andre ord bidrage til at indfri en social forpligtelse og et samfundsansvar om at fremstille diversitet af muligheder over for børn og unge:

   

  Jeg er optaget af, at børn og unge deltager i aktiviteter, der giver dem mulighed for at reflektere over arbejdsliv, uddannelses- og karrieremuligheder, fremfor at de skal tage stilling til og forholde sig til et valg. Når børn og unge er på virksomhedsbesøg, deltager i brobygning eller er i erhvervspraktik er det aktiviteter, der lige præcis kan bidrage til deres læringsproces. Men det kræver, at de får mulighed for at opdage, sanse, høre, opleve og mærke. Det kræver at de får mulighed for og hjælp til at arbejde med og reflektere over de oplevelser og erfaringer de gør sig. Og så kræver det, at aktiviteterne er veltilrettelagte og meningsfulde.

  Christina Højlund, Erhvervsplaymaker, Aarhus Kommune

  Ønsker du at høre nærmere om mulighederne for erhvervspraktik kan du kontakte Christina Højlund på mobil 41 85 40 00 eller mail chhokn@aarhus.dk

  I forbindelse med indsatsen arbejdes der på at udvikle en hjemmeside, der skal gøre det let tilgængeligt for skoleelever såvel som virksomheder at høre nærmere om mulighederne for erhvervspraktik. Hjemmesiden er pt under udvikling, men nedenfor kan du læse mere om erhvervspraktik og se en midlertidig liste over nogle af de aarhusianske virksomheder, der allerede optager praktikanter.

  Læs mere om erhvervspraktik og se hjemmesiden.
  Sidst opdateret: 18. september 2023