Gå til hovedindhold

Aarhus Vand styrker grøn omstilling

Aarhus Vand har et mål om at styrke den grønne omstilling og blive energineutral i 2030. Men hvordan skal det ske? Det kan man finde svar på i selskabets årsrapport for 2021, som netop er udkommet.

 • Læs op

Indhold

  I Aarhus Vands årsrapport kan man læse, at den helt store ”driver” for selskabets grønne omstilling er at udnytte energien i spildevandet fra aarhusianerne og de aarhusianske virksomheder. Renseanlæg er nemlig normalt store energislugere, men Aarhus Vand har udviklet anlæggene, så de nu er energileverandører, der producerer mere energi, end de bruger på at rense spildevandet.

  Det er sket ved at nedsætte energiforbruget og samtidig øge energiproduktionen. Spildevand kan nemlig omdannes til el og varme, og i 2021 producerede selskabet 9.294 MWh overskuds-el svarende til forbruget i alle husstande på Samsø og 4.106 MWh overskudsvarme svarende til alle husstande på Læsø. Men den grønne el og varme bliver i Aarhus og kommer dermed aarhusianerne til gode via el- og fjernvarmenettet.

  Aarhus Vands mål for 2030 er at producere mere energi, end selskabet bruger til både produktion af drikkevand og håndtering af spildevand, altså at den såkaldte egenforsyningsgrad samlet kommer over 100 procent. Egenforsyningsgraden for selskabets samlede aktiviteter steg med 3 procentpoint i 2021 og nåede op på 56 procent, og selskabet følger dermed planen for at blive energineutral i hele vandets kredsløb.

  Også på drikkevandssiden har der været stor aktivitet i 2021 i forhold til den grønne omstilling. I 2021 indviede selskabet sit nye regnvandsanlæg i byen Nye, nord for Aarhus, som dermed er den første by i Danmark, hvor al regnvand bliver brugt til toiletskyl og tøjvask. Derved sparer man 40 procent af grundvandet. En anden måde at spare på grundvandsressourcerne er ved at reducere vandtabet fra grundvandsboring til forbruger. I 2021 lå vandtabet i Aarhus på 5,1 procent, hvor det gennemsnitlige vandtab på landsplan er på over 7 procent. Et lavt vandtab er – udover at spare på ressourcerne - med til at sikre lavere omkostninger og et mindre energiforbrug. I alt producerede Aarhus Vand i 2021 15,4 mio. kubikmeter drikkevand.

  Det, at Aarhus Vand er i stand til producere så meget energi på renseanlæggene og holde tabet af drikkevand nede på 5 procent, giver genlyd i mange andre lande, hvor klimaforandringerne for alvor udgør en trussel. Aarhus Vand er som det første vandselskab i verden certificeret inden for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og påtager sig dermed et globalt ansvar. Certificeringen skal nemlig ses i tæt sammenhæng med Aarhus Vands formål, som er at skabe sundhed gennem rent vand til mennesker og planeten. Om det siger bestyrelsesformand Flemming Besenbacher:

  ”Klimaforandringerne gør det tvingende nødvendigt, at vi i Aarhus Vand sammen med vores partnere udvikler nye løsninger, der understøtter selskabets klimamålsætning om at blive energineutralt senest i 2030. Det er vigtigt for Aarhus, men det er også vigtigt for verden. Vi skal bidrage til at udvikle teknologi, der er med til at løse nogle af verdens vandproblemer, og den teknologi skal vi bringe ud i verden. Det gør vi blandt andet gennem vores aktive deltagelse i Water Technology Alliance, hvor vi lige nu har medarbejdere udstationeret i USA og det sydlige Europa som en slags ”vandambassadører”. Og vi gør det gennem et myndighedssamarbejde med Aarhus Kommune, hvor vi hjælper med udviklingen af vandforsyning og spildevandshåndtering i Ghana, Indien og Sydafrika.”

  Årsrapporten viser i ord, billeder, videoer og tal udviklingen af Aarhus Vand i 2021.

  Læs mere om erhvervspraktik og se hjemmesiden.

  For yderligere information, kontakt:

  Lars Schrøder, CEO i Aarhus Vand, tlf. 8940 1100, e-mail: lars.schroder@aarhusvand.dk

  Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Aarhus Vand, tlf. 23 38 22 04, e-mail: flemming@besenbacher.dk

  Sidst opdateret: 18. september 2023