Gå til hovedindhold

Store virksomheder forpligter sig på klima-tiltag

Nogle af de største virksomheder og organisationer i Aarhus underskriver et Commitment Paper, en slags forpligtende klimabrev, som er et konkret tiltag for at understøtte Aarhus Kommunes ambitiøse mål om at blive CO2-neutral i 2030.

 • Læs op

Indhold

  Vestas, OK a.m.b.a., Bestseller samt VIA University College, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Aarhus Kommune har i dag givet tilsagn om at skrive under på et Commitment Paper, som de har udarbejdet i fællesskab. Her forpligter de sig alle til at gennemføre en række konkrete tiltag inden for grøn mobilitet for at nedbringe CO2, for eksempel at omstille deres person-bilflåde til emissionsfrie køretøjer senest i 2030, at arbejde med deres medarbejdere i forhold til transport til og fra arbejde, og at afrapportere det til Aarhus Kommune.

  Tiltaget er en del af det arbejde, som virksomhederne indgår i i Klimaalliancen Aarhus. Et samarbejde på tværs af byen med nogle af de største virksomheder og organisationer, som borgmester Jacob Bundsgaard sammen med Aarhus Byråd har taget initiativ til.

  Her skabes en udviklingsplatform for klimaprojekter, hvor virksomhederne lærer af hinanden og dermed løfter det samlede niveau inden for grønne løsninger.

  En af virksomhederne bag det konkrete initiativ med Commitment Paper er vindmølleproducenten Vestas, som har formandskabet for den del af Klimaalliancen Aarhus, som omhandler grøn mobilitet.

  CEO for Vestas Henrik Andersen er ikke i tvivl om, at der skal fælles tiltag til for at komme i mål med klimaambitionen og er sig meget bevist om den centrale rolle, som Vestas har i den grønne omstilling:

  ”Som verdens største vindmøllevirksomhed vil vi gerne gå forrest i den grønne omstilling ved at elektrificere energiforbruget, og samtidig vil vi selv vise vejen ved at være en klimaneutral virksomhed i 2030. Transport udgør en væsentlig del af vores samlede CO2-udledning, og vi har på få år udskiftet 6 ud af ti benzin- og dieseldrevne firmabiler med eldrevne alternativer, og vi arbejder vi på at udskifte vores større varevogne til serviceteknikkere. Ligesom vi tilbyder alle udefrakommende at bruge Vestas’ lade-standere med grøn vindmøllestrøm, så er det vigtigt, at virksomheder kan inspirere hinanden og samarbejde om at finde løsninger, og det gør vi med det fælles Commitment Paper, hvor de medvirkende virksomheder er med til at igangsætte konkrete klimahandlinger.”

  CO2-udledning fra transport og mobilitet er den største udfordring for at nå Aarhus Byråds målsætning om CO2-neutralitet i 2030. Alene i 2019 stod transporten for 59% af den samlede CO2-udledning i Aarhus og kun 1% af bilparken i Aarhus er emissionsfrie køretøjer.

  Borgmester Jacob Bundsgaard hilser derfor initiativet i Klimaalliancen Aarhus meget velkommen:

  ”Vi er hver især i gang og har høje ambitioner i forhold den grønne omstilling. Men for at lykkes har vi brug for at se muligheder på tværs og skabe løsninger i fællesskab. Med Klimaalliancen Aarhus bringer vi bysamfundet i spil som test- og udviklingsplatform og udbygger vores samarbejde om de grønne løsninger. Med det nye Commitment Paper forpligter virksomhederne sig i endnu højere grad til aktivt at medvirke til at reducere den samlede CO2-udledning fra mobilitet og transport i Aarhus – og bidrager med et vigtigt skridt på vej mod vores klimamål. At byens største virksomheder er med til at vise vejen og kan inspirere andre er en styrke – og det engagement og samarbejde vil jeg gerne kvittere for,” siger Jacob Bundsgaard.

  Hos BESTSELLER, som ligeledes indgår i Klimaalliancen Aarhus, er der, ifølge Anneke Keuning, Senior Miljø Specialist, fuld fokus på konkrete indsatser:

  ”Vi er fast besluttet på at gøre vores del, og vi vil gøre vores ypperste for at forbedre os og nedbringe CO2-udledningen. Vidensudveksling i denne sammenhæng er utrolig vigtig, og her er det fordelagtigt, at vi i Klimaalliancen Aarhus samarbejder på tværs af byen og igangsætter initiativer som Commitment Paper, så vi er flest muligt som er med til at nedbringe CO2.”

  Også hos Energiselskabet OK ønsker man at styrke Aarhus’ grønne omstilling, og begejstringen for samarbejdet i klimaalliancen er derfor stor:

  ”Vi er glade for at være en del af klimaalliancen, og med denne aftale sætter vi sammen med resten af det lokale erhvervsliv fokus på konkrete handlinger, som kommer til at styrke den grønne omstilling i Aarhus Kommune. I OK leverer vi de løsninger, som samfundet og vores kunder efterspørger. Derfor investerer vi nu massivt i forskellige ladeløsninger, som kommer kommunens borgere og virksomheder til gode. Det er vigtigt, at den lokale infrastruktur til opladning af elbiler bliver styrket, og den opgave vil vi gerne være med til at løfte,” siger COO hos OK Niels Ole Christensen.

  Hos VIA University College understreger professionshøjskoledirektør Kirsten Suhr Bundgaard, at VIA som videregående uddannelsesinstitution ser det som en vigtig samfundsopgave at bidrage til at reducere udledningen af CO2 fra transport og derfor glæder sig over at være blandt partnerne i Klimaalliancen Aarhus.

  ”Vi har i VIA allerede søsat en række indsatser for at minimere CO2-belastningen – fx gennem opsætning af solceller på vores bygninger, affaldssortering og undervisningsforløb i bæredygtighed på alle uddannelser. Med afsæt i det nye Commitment Paper vil vi i VIA også sætte fokus på at minimere klimabelastningen fra transport. Vi har i forvejen skåret markant ned på antallet af tog- og flyrejser til fordel for online møder. Og vi vil i den kommende tid gennemføre aktiviteter for at få flest mulige ansatte og studerende til at anvende cykler, offentlig transport og el-biler mest muligt til og fra arbejde og studie, og vi vil opfordre til samkørsel frem for solo-bilisme. Desuden vil vi øge antallet af parkeringspladser med ladestandere ved vores campusser for at gøre det attraktivt at skifte til el-biler,” fremhæver Kirsten Suhr Bundgaard.

  Hun ser det tillige som en vigtig opgave for Klimaalliancen Aarhus at inspirere og dele erfaringer med andre offentlige institutioner og private virksomheder.

  Flere virksomheder her i blandt Salling Group, Danske Commodities, NIRAS, Danske Fragtmænd og Aarhus Havn har efterfølgende givet tilsagn om, at de også ønsker at underskrive det nye Commitment Paper. Og idéen er netop at så mange virksomheder og organisationer i Aarhus, både i Klimaalliancen Aarhus og uden for denne, underskriver og derved forpligter sig til at nedbringe CO2, så byen når det ambitiøse klimamål for 2030.

  Følgende virksomheder og organisationer er repræsenteret i Klimaalliancen Aarhus på strategisk niveau:

  Bestseller, Danske Fragtmænd, OK a.m.b.a., Salling Group, Systematic, Vestas, VIA University College, Østjyllands Politi, AAK, Aarhus Universitet, Aarhus Vand, JP/Politikens Hus, Kredsløb, Arla og Aarhus Universitetshospital.

  Se Commitment Paper i fuld ordlyd

  Sidst opdateret: 18. september 2023