Aarhus Kommune inviterer til informationsmøde om Klimaalliancen Aarhus

I foråret 2020 blev Klimaalliancen Aarhus etableret for at arbejde med partnerskaber på et nyt niveau. Klimaalliancen er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og nogle af byens største virksomheder og organisationer om omstillingen til et mere bæredygtigt samfund.

I Klimaalliancen Aarhus arbejdes der med målsætningen om at blive et CO2-neutralt bysamfund og understøtte udviklingen af de erhvervsmæssige potentialer i den grønne omstilling. Aktørerne - offentlige såvel som private -samles på tværs af sektorer med henblik på at sikre koordinering, udvikle muligheder for synergier og dele inspiration og motivation mellem byens aktører indenfor den grønne omstilling i Aarhus.

Klimaalliancen Aarhus har i første omgang haft fokus på følgende temaer, som ligeledes er endt ud i fire arbejdsgrupper med fokus på at igangsætte konkrete handlinger i fællesskab:

  • Cirkulære indkøb, hvor Aarhus Universitet leder arbejdsgruppen
  • Klimavenlige arbejdspladser og medarbejdere, hvor Arla leder arbejdsgruppen
  • Klimaneutral logistik, hvor Danske Fragtmænd leder arbejdsgruppen
  • Grøn mobilitet, hvor Vestas leder arbejdsgruppen

Informationsmødet finder sted d. 31. marts, faciliteres af Aarhus Kommune og er en del af Greenlight Aarhus by-eventet. Under arrangementet vil du blive klogere på Klimaalliancen Aarhus, de fire arbejdsgrupper og deres foreløbige resultater, samt hvordan du har mulighed for at engagere dig i Klimaalliancen Aarhus. Desuden vil der på dagen også være mulighed for at diskutere ideer til nye arbejdsgrupper. Arrangementet foregår på Aarhus Rådhus.

 

Om Greenlight Aarhus

  • Greenlight Aarhus afholder dette års event i dagene 29. marts - 3. april 2022
  • Greenlight er et stort, årligt by-event, der kickstarter foråret med en hyldest til bæredygtighed.
  • Eventet samler byens borgere, erhvervsliv, kultur- og foreningsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune om den grønne omstilling.
  • Målet med Greenlight er, at Aarhus som bysamfund står sammen om at skabe et bedre grundlag for at kunne leve et mere bæredygtigt liv. Derved kommer vi tættere på at opfylde både Aarhus’ og Danmarks målsætninger for klima og bæredygtighed samt FN’s Verdensmål.

Her kan du læse mere om by-eventet samt se det fulde program.