Gå til hovedindhold

Status på håndtering af Ukraine-krisen i Aarhus Kommune 

Situationen i Ukraine har udviklet sig til en regulær krig, og Aarhus Kommune står, sammen med resten af Danmark, nu klar til at håndtere en række opgaver, som er afledt af krigen. Dette indebærer blandt andet en Task Force, boliger til ukrainske flygtninge, sanktioner mod Rusland og fokus på cybersikkerhed.

 • Læs op

Indhold

  ”Der er grund til på alle tænkelige måder at tage afstand fra den russiske angrebskrig mod Ukraine. I Aarhus har vi forberedt os på at tage imod de flygtninge, som krigen måtte sende vores vej og sørger for, at de får et godt og sikkert sted, hvor de kan opholde sig. Vi har som by en forpligtelse til at yde vores ind i den humanitære opgave, Danmark og verden står overfor" udtaler Jacob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus Kommune. 

  Organisering af indsatsen 
  På opfordring fra Østjyllands Beredskab er der nedsat en Ukraine Task Force i Aarhus Kommune. Task Forcen skal koordinere og håndtere en række opgaver, herunder en indkvarterings- og omsorgsopgave for de flygtninge, der kommer til Danmark. Taskforcen består af Aarhus Kommunes Direktørgruppe og direktøren for Østjyllands Brandvæsen. 

  Modtagelse af flygtninge 
  Der forventes en betydelig flygtningestrøm ud af Ukraine. Det er i første omgang Udlændingestyrelsen, som er ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder. Men da omfanget er uvist, er landets kommuner varslet om, at det kan være nødvendigt at etablere ekstra indkvarteringspladser, ligesom der også skal sikres rammer for sundheds- og sociale ydelser mv.

  Aarhus Kommune kortlægger derfor mulighederne for at tilvejebringe husly til flygtninge på kort og længere sigt.

  Sundhed og Omsorg kan skaffe boliger til mere end 300 ukrainske flygtninge

  Flygtninge fra Ukraine kan indrejse både som almindelige turister i 90 dage, som asylansøgere eller som kvoteflygtninge.

  Sanktioner mod Rusland  
  På de områder, der berører Aarhus Kommune, vil kommunen understøtte sanktionerne mod Rusland. Det gælder både kulturelle arrangementer og samarbejde med virksomheder mm. 

  Aarhus Kommune havde forinden Vladimir Putins indtrængen i Ukraine, den 24. februar, mindre investeringer i to russiske selskaber. Disse er begge blevet frasolgt med virkning fra 25. februar. Aarhus Kommune har ikke yderligere investeret i russiske selskaber eller statsobligationer. 

  Aarhus Kommune har ingen direkte russiske leverandører. Det er dog uvist om omfanget af underleverandører. Derfor har Aarhus Kommune igangsat en intern undersøgelse af kommunens største vareleverandører med henblik på at afsøge leverandørernes overvejelser om at finde alternativer i tilfælde af russisk producerede varer.   

  Aarhus Kommune har desuden udpeget cybersikkerhed som et særligt indsatsområde og arbejder pt. på at forhindre eventuelle cyberangreb.  

  Sidst opdateret: 18. september 2023