Gå til hovedindhold

Aarhus fortsætter arbejdet for klimatilpasning og rent vand i udviklingslande

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen godkender program på 56 millioner kroner, så Aarhus Kommune og Aarhus Vand over de næste fire år kan arbejde videre med den fælles indsats for at fremme mere effektiv vandforvaltning i storbyer i Indien, Ghana og Sydafrika.

 • Læs op

Indhold

  Alle byer i verden er udfordret af klimaforandringer og at få styr på sine vandressourcer – nogle gange er der for lidt vand og nogle gange for meget.

  I Aarhus ser man vand som en ressource og ikke et problem. Aarhus har en helhedsorienteret vandforvaltning med beskyttelse af søer, åer, grundvand og klimatilpasning på en måde, som forskønner byen og udnytter vandet som en ressource. Det er kort fortalt forklaringen på, hvorfor Aarhus de seneste år har gjort en indsats for at hjælpe en række storbyer i den 3. verden.

  Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen har netop godkendt Aarhus Kommunes ansøgning om at videreføre arbejdet. Med godkendelsen følger en bevilling på omkring 56 millioner kroner fordelt på tre projekter i Indien, Ghana og Sydafrika.

  Vand i verdensklasse
  Aarhus er meget aktivt engageret i myndighedssamarbejde fra by-til-by i vækstøkonomier som Sydafrika, Ghana og Indien. Næsten 70% af befolkningen i Sydafrika bor i hastigt voksende byer med nedslidt vandinfrastruktur.

  Klimaændringer indebærer længere og hyppigere vekslen mellem oversvømmelser og tørkeperioder, og det truer vandforsyning i flere dele af landet. I 2018 var Cape Town tæt på at løbe helt tør for vand. Derfor samarbejder Aarhus Kommune tæt med byen Tshwane (Pretoria), Miljøstyrelsen, Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Sydafrika i et bredt myndighedssamarbejde, der spænder fra byniveau og op til nationalt niveau.

  Vi er dygtige til vand i Danmark. Vi har udviklet løsninger i verdensklasse, når det kommer til forsyningssikkerhed, vandkvalitet, og med den effektivitet, vi håndterer vandet. Det er der rigtig meget brug for ude i verden, også i de hastigt voksende byer præget af fattigdom. Derfor er det helt oplagt, at vi i Aarhus Kommune engagerer os i arbejdet med at udvikle og formidle løsninger til gavn for rigtig mange mennesker i andre storbyer. For os giver det ekstra god mening, da det også er med til at bringe dansk viden og danske produkter ud i verden og på den måde understøtte vores vandsektor globalt

  Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune

  Han understreger, at Aarhus Vand spiller en afgørende rolle både i Aarhus og i det internationale samarbejde.

  Vand er vigtigt i den gode by
  Drikkevand er omdrejningspunktet for samarbejdet – noget de færreste aarhusianere tænker på i dagligdagen. Ud over at beskytte grundvandet har rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang fokus på, hvordan vi kan udnytte vandet til at skabe en bedre og smukkere by. Her er de mange rekreative områder langs åen et godt eksempel på, hvordan vandet bidrager med noget positivt til vores by. Kloaksepareringen har bragt flere blomster ind i Åbyhøj. Og midterrabatten på Risvangs Allé bliver et besøg værd i regnvejr.

  Jeg synes virkelig, vi har fat i den lange ende, når det kommer til at udnytte vandet som en ressource. Jeg er enormt stolt over, at Teknik og Miljø kan være det gode eksempel ude i verden, samtidig med at vi deler ud af vores erfaringer og gør en forskel. Jeg glæder mig til at følge projekterne

  Nicolaj Bang, Rådmand, Teknik og Miljø

  Fakta
  Aarhus Vand er engageret i tre myndighedssamarbejder sammen med Aarhus Kommune i henholdsvis Sydafrika, Indien og Ghana.
  I myndighedssamarbejderne er Aarhus med til at fremme en ansvarlig, bæredygtig udvikling, som også kan gavne dansk eksport og danske løsninger.

  • Udaipur i Indien og Tshwane i Sydafrika siden 2017
   I begge tilfælde sker samarbejdet med den lokale kommune og vand- og spildevandsforsyning. Vandtabet i begge byer er højt, og vandressourcerne er i stigende grad knappe, så det er meget højt prioriteret at begrænse vandtabet. I Indien samarbejdes der derudover om energiproduktion og procesoptimering på byens renseanlæg og om byudvikling omkring en kanal med erfaringerne fra vandplanlægning i Aarhus og åbningen af Aarhus Å.

  • Tema i Ghana siden 2019
   Her samarbejdes med byen Tema om forbedring af byens spildevandshåndtering og med Ghana Water Company om nedbringelse af vandtabet på drikkevandssystemet.
  Sidst opdateret: 18. september 2023