Gå til hovedindhold

Vandteknologi - nye muligheder for iværksættere, virksomheder og studerende i The Spring i Aarhus

En ny pilot-inkubator for iværksættere, et What if LAB for virksomheder og studerende, der sammen vil udvikle radikalt nye løsninger på de globale udfordringer, der findes inden for vand, og et fysisk mødested for aktørerne i vandsektoren. Det er nogle af de initiativer, som INCUBA A/S, CLEAN, Water Valley Denmark og Aarhus Kommune har sat i gang, som led i udviklingen af The Spring, et nyt dansk innovationsdistrikt for vandteknologi i Aarhus.

 • Læs op

Indhold

  Danmark har et stort uforløst vækstpotentiale inden for eksport af vandteknologiske løsninger. Derfor er en række af de toneangivende virksomheder, vandselskaber, organisationer og vidensinstitutioner inden for den danske vandsektor gået sammen i et partnerskab, Water Valley Denmark.

  Det fælles mål er at fordoble eksporten frem mod 2030 – og nå op på et salg af danske vandløsninger til udlandet på 40 mia. kr. The Spring, et nyt dansk innovationsdistrikt og fysisk epicenter for vandteknologi i Aarhus, er ét blandt mange tiltag, der skal bidrage sektorens udvikling og vækst. De nye aktiviteter i The Spring indgår også i det nye Erhvervsfyrtårn for vandteknologi, der skal bidrage til sektorens udvikling og vækst mod 2030. 

  ”Jeg glæder mig over, at vi nu for alvor begynder at få skudt gang i udviklingen af The Spring – og således begynder at få skabt det fysiske epicenter, hvor nationale og internationale aktører i vandbranchen har mulighed for at mødes til samarbejde om udvikling af nye løsninger” siger Ulla Sparre, der er CEO i Water Valley Denmark.        

  Og verden har brug for nye løsninger. Omkring 2 milliarder af verdens befolkning har ikke adgang til rent drikkevand, 80 procent af verdens spildevand udledes urenset, og 4,5 milliarder mennesker har ikke adgang til sanitære forhold, der lever op til de krav, der er fremlagt i FN´s verdensmål nummer 6. 

  ”I Danmark har vi en stærk tradition for udvikling af vandteknologi af høj kvalitet. Det er en tradition, der skal fastholdes og styrkes, hvis vi skal lykkes med at øge eksporten i fremtiden, og der bliver i høj grad også brug for iværksættere og nye virksomheder. Derfor er det relevant at se på en tilpasset inkubator til netop denne gruppe af startups, der har fokus på vand og bæredygtighed” fortæller Mai Louise Agerskov, CEO i INCUBA A/S og fortsætter: ”Der er i første omgang tale om et pilotprojekt, og vi ser det som en videreudvikling af det miljø for cleantech-startups, som vi i dag har på Navitas.”

  I Danmarks miljøklynge CLEAN ser man åbningen af et nyt What if Lab i The Spring som en vigtig platform til at bringe studerende og virksomheder tættere sammen om udvikling af radikalt anderledes løsninger, end dem vi kender i dag.

  ”Vi har etableret et lab – et fysisk miljø - hvor virksomhederne kan stille de svære ’Hvad nu hvis-spørgsmål’ til dygtige studerende, som kan komme med deres bud på nye løsninger og på den måde være med til at påvirke den globale dagsorden” siger Kim Fredenslund, CEO i CLEAN og han tilføjer:

  ”Vores håb er også, at lab’et på sigt bliver en stærk indgang for virksomhederne til at rekruttere nye medarbejdere. Vi skal have endnu flere af vores talentfulde unge mennesker til at vælge en karrierevej inden for vand.”  

  For Aarhus Kommune er de nye aktiviteter i The Spring en vigtig markering af planerne om at etablere et ambitiøst dansk innovationsdistrikt for vandteknologi i Aarhus Syd. Det samlede område er på ca. 200.000 m2, hvoraf Aarhus Kommune ejer et areal på 80.000 m2. Målet er, at The Spring skal huse mere end 3000 arbejdspladser og være hjemsted for iværksættere, danske og udenlandske virksomheder, vandselskaber, forskere og studerende, der arbejder med udvikling af fremtidens vandteknologiske løsninger.

   Stadsdirektør i Aarhus Kommune, Martin Østergaard Christensen, der også sidder i bestyrelsen for Water Valley Denmark, siger:

  ”Det er glædeligt, at så mange virksomheder ønsker at arbejde sammen om at øge eksporten af danske vandløsninger. Den udvikling ønsker vi meget aktivt fra Aarhus Kommunes side at understøtte gennem etableringen af The Spring i et tæt samarbejde og partnerskab med aktørerne i vandsektoren. I samarbejdet ligger både et spændende udviklings- og vækstperspektiv, men også og mindst lige så vigtigt en mulighed for at bidrage til realiseringen af en grønnere og på sigt klimaneutral vandsektor. Den danske vandsektor har eksportpotentialet til at blive verdensførende og hjælpe verden til et bedre sted.”

  Fakta:

  • Aarsleff A/S, Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Tech ligger allerede i The Spring - og huser tilsammen cirka 800 arbejdspladser og 300 studerende. 
  • Til december flytter Aarhus Vand ind i et nyopført domicil, hvilket tilfører yderligere 230 arbejdspladser.
  • Trifork har købt en grund i området, og har planer om at opføre et flere-brugerhus på 4.000 m2.
  • I 2022 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt EU’s REGIONALFOND og SOCIALFOND bevilget knap 76 mio. til Erhvervsfyrtårn for vandteknologi, som med et samlet budget på mere end 92 millioner kr. skal understøtte vækst og innovation i den danske vandsektor.

  Vedlagt link til billeder fra åbningen d. 26. august 2022 af The Springs nye lokaler på Hasselager Alle 8Åbning af The Spring 26. august 2022 | Flickr

  Læs mere om The Spring

  Læs mere om Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi 

  For yderligere information kan følgende personer kontaktes:

  Ulla Sparre, CEO, Water Valley Denmark, E-mail: usp@watervalleydenmark.com  M: +45 22 22 99 48

  Mai Louise Agerskov, CEO, INCUBA A/S, E-mail: mla@incuba.dk, M: +45 41770144

  Kim Fredenslund, CEO, CLEAN, E-mail: kif@cleancluster.dk, M: +45 2926 3754

  Peter Rasmussen, Specialkonsulent, Aarhus Kommune, E-mail: pr@aarhus.dk, M: +45 23 32 86 44

  Sidst opdateret: 18. september 2023