Gå til hovedindhold

Klimaalliancen Aarhus

I Klimaalliancen Aarhus arbejdes med målsætningen om at blive et CO2-neutralt bysamfund og understøtte udviklingen af de erhvervsmæssige potentialer i den grønne omstilling. Klimaalliancen Aarhus ønsker at arbejde med partnerskaber på et nyt niveau; Et partnerskab, hvor der tænkes på tværs af byen, og hvor partnerne indgår i konkrete innovationsarbejder for at accelerere indsatsen med at nedbringe CO2-udledningen.

 • Læs op

Indhold

  Aktørerne (offentlige såvel som private) samles på tværs af sektorer med henblik på at sikre koordinering, udvikle muligheder for synergier og dele inspiration og motivation mellem byens aktører indenfor den grønne omstilling i Aarhus.

  Samarbejdet fungerer som et udviklingsforum, hvor organisationer og virksomheder sammen med kommunen kan arbejde med klimaprojekter indenfor mobilitet, klimavenlige indkøb og udbud, genanvendelse, fødevarer, affaldssortering samt efter- og videreuddannelse af medarbejdere indenfor bæredygtighed.

  Målet er, at man i fællesskab bringer virksomheder og bysamfundet tættere på Aarhus Kommunes mål om CO2-neutralitet i 2030 – og på vejen udvikler nye bæredygtige forretningsområder.

  Klimaalliancen handler om at arbejde med partnerskaber på et nyt niveau. Parterne i alliancen er hver især godt i gang, og alle har de høje ambitioner i forhold til klima og grøn omstilling, men for at lykkes er der brug for at se muligheder på tværs og løsninger i fællesskab.

  Bysamfundet bliver i den forbindelse bragt i spil som testplatform, hvor virksomheder og organisationer kan spille ind og udvikle fremtidens nye grønne løsninger - til gavn for Aarhus og resten af verden.

  Initiativet til Klimaalliancen Aarhus kommer fra Borgmester Jacob Bundsgaard og Aarhus Byråd.

  Arbejdsgrupper i Klimaalliancen Aarhus:

  Offentlige institutioner i Aarhus og omegn får leveret varer fra Lyreco cirka 23.000 gange om året. De mange kørte kilometer belaster miljøet. Arbejdsgruppen er derfor gået sammen om en forsøgsordning, hvor distributionen af kontorartikler fra Lyreco samordnes i ugentlige leveringer med udgangspunkt i den geografiske placering af leveringsstedet. Initiativet skal bidrage til at sænke det samlede CO2-aftryk i kommunen og samtidig påvirke virksomhedernes grønne bundlinje positivt.

  Arbejdsgruppen for cirkulære indkøb har formandskab ved Aarhus Universitet. Desuden deltager VIA University College, Erhvervsakademiet Aarhus og Aarhus Kommune.

  Arbejdsgruppen for grøn mobilitet har formandskab ved Vestas. Arbejdsgruppen har desuden bestået af virksomhederne OK a.m.b.a., Bestseller, VIA University College, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune.

  Et af resultaterne fra arbejdsgruppen er et Commitment Paper, som sætter fokus på og forpligter de underskrivende virksomheder til at igangsætte klimahandlinger inden for mobilitet. Målet med et Commitment Paper er, at de underskrivende virksomheder medvirker til at reducere den samlede CO2-udledning fra mobilitet og transport i Aarhus ved at omstille deres personbilsflåde til emissionsfrie køretøjer inden 2030 samt se på indsatser, der skal omstille medarbejdernes transport til og fra arbejde samt i arbejdstiden. Samlet set er ønsket også atinspirere andre virksomheder til også at igangsætte indsatser for at reducere deres udledning fra transport og mobilitet. CO2-udledninger fra transport og mobilitet er den største udfordring ift. at nå Aarhus Byråds målsætning om CO2-neutralitet i 2030 for Aarhus som bysamfund. Cirka halvdelen af de resterende udledninger fra bysamfundet kommer fra transporten, herunder er en stor del knyttet til persontransport.

  Læs mere om de konkrete tal knyttet til transport her. 

   

  På den teknologiske side er det særligt spørgsmålet vedrørende drivmidler (elektrificering, brint og/eller andet), hvor et forum, der samler forskellige af byens aktører, er relevant – ikke mindst i forhold til at sikre fortsat koordinering til forskellige indsatser i Aarhus Kommunes klimahandlingsplanen.

  Arbejdsgruppen for klimaneutral logistik har formandskab ved Danske Fragtmænd. Desuden deltager OK a.m.b.a., JP/Politikkens Hus, AAK, VIA University College, Aarhus Havn, Ole Larsen, STARK, Marius Pedersen, Arla, DAO, Dania Connect, Johs. Sørensen, Lynix, Verdo og Aarhus Kommune.

  Gruppen har afsøgt klimavenlige drivmidler, som nemt kunne etableres og tages i brug. Dette har dog vist sig sværere end som så. Der er derfor opstået et ønske om at tage større strategiske temaer op i arbejdsgruppen. Dette er netop med baggrund i, at logistikområdet er i hastig forandring og en koordinering og løbende dialog er vigtig for at kunne finde gode løsninger sammen. 

   

  Arbejdsgruppen har skiftende formandskab. Følgende deltager Arla, Erhvervsakademiet Aarhus, Business Region Aarhus, Danske Commodities, NIRAS, EG, Østjyllands Politi, Salling Group, Aarhus Vand, Ecopark, Danske Bank, VIA University College, Aarhus Universitet, Systematic og Aarhus Kommune. Arbejdsgruppen har udarbejdet ”Guide til kompetenceløft for den klimavenlige medarbejder”, som både indeholder forslag til efter- og videreuddannelse og inputs til virksomhedsledelse i den grønne omstilling.

  Arbejdsgruppen arbejder nu på at udbrede guiden, så den kommer ud og leve. Arbejdsgruppen har desuden udarbejdet et grønt branding statement om Aarhus, som alle arbejdspladser vil kunne bruge i egen markedsføring og employer branding.

  Klimaalliancen Aarhus ønsker derfor at afsøge udviklingspotentialer ift. energiområdet – særligt med fokus på energiinfrastruktur, sektorkobling samt fremtidige udviklingsprojekter, herunder hvordan opbygger vi sammen en erhvervsmæssig styrkeposition på energi, hvor virksomheder har lyst til at placere sig og/eller investere, hvordan sikrer vi den rette balance under hensyn til klima og generel arealforvaltning overfor hhv. borgernes ønsker og virksomhedernes ønsker, samt hvad kan energivirksomheder sammen (symbiose-tankegang)? Derfor ønsker vi at samle en række forskellige virksomheder fra eller med relation til energisektoren.

  Arbejdsgruppen er i sin opstart og i proces med at fastlægge gruppens nærmere fokus.