Samarbejdet fungerer som et udviklingsforum, hvor organisationer og virksomheder sammen med kommunen kan arbejde med klimaprojekter indenfor mobilitet, klimavenlige indkøb og udbud, genanvendelse, fødevarer, affaldssortering samt efter- og videreuddannelse af medarbejdere indenfor bæredygtighed.

Målet er, at man i fællesskab bringer virksomheder og bysamfundet tættere på Aarhus Kommunes mål om CO2-neutralitet i 2030 – og på vejen udvikler nye bæredygtige forretningsområder.

Klimaalliancen handler om at arbejde med partnerskaber på et nyt niveau. Parterne i alliancen er hver især godt i gang, og alle har de høje ambitioner i forhold til klima og grøn omstilling, men for at lykkes er der brug for at se muligheder på tværs og løsninger i fællesskab.

Bysamfundet bliver i den forbindelse bragt i spil som testplatform, hvor virksomheder og organisationer kan spille ind og udvikle fremtidens nye grønne løsninger - til gavn for Aarhus og resten af verden.

Initiativet til Klimaalliancen Aarhus kommer fra Borgmester Jacob Bundsgaard og Aarhus Byråd.