Gå til hovedindhold

Smart Aarhus

Smart Aarhus er bindeleddet mellem kommune og bysamfund. Vi knytter borgere, virksomheder og videninstitutioner sammen, når det kommer til den digitale transformation.

 • Læs op

Indhold

  Smart Aarhus bidrager til en mere sammenhængende kommune, som sætter borgeren i centrum for den offentlige velfærd. Samtidigt skal Smart Aarhus gennem samarbejde med iværksættere og virksomheder understøtte et marked for digitale løsninger i Danmark og internationalt.

  Målet er et grønnere og smartere Aarhus.

  Data er nøgleordet

  Vi tror på, at anvendelse af digital teknologi inden for alt fra teknik og drift, velfærdsservices og borgerkontakt kan gøres mere smart og højne kvaliteten. Vi tror på, at flere og bedre data fra byen og borgerne kan føre til klogere og mere demokratiske beslutninger. 

  Data er i det seneste årti blevet et centralt begreb; ikke kun, når vi taler om digital transformation, men også i samfundet som helhed: Om det er data fra en IoT-sensor, følsomme personoplysninger fra en borger, fra en medarbejder eller brugs- og geodata fra en elcykel; data, der skal bruges til beslutningsstøtte eller adfærdsændring, patientrapporterede data på sundhedsområdet osv.

  Derfor arbejder Smart Aarhus fokuseret med data og dataproblematikker og med en lang række dilemmaer, udfordringer og muligheder, der bidrager til en mere datafunderet og digitaliseret kommune.​

  Aarhus som førende smart by

  I Aarhus er vi førende som smart city både blandt danske og europæiske "Smart Cities." 

  Vi definerer en smart by således:

  • En by, hvor borgere, myndigheder, virksomheder og videninstitutioner samarbejder om at drive og udvikle byen
  • En by, hvor ressourcer udnyttes bedre og mere bæredygtigt
  • En by, hvor digitaliseringen er et middel til at opnå målet om at skabe en god by for alle

  I 2022 fik Smart Aarhus en ny strategi, der sætter rammen for arbejdet med digitaliseringen af Aarhus Kommune.

  Du kan downloade og læse strategien her:

  Smart Aarhus-strategi

  Smart Aarhus fremmer, at vi sammen med borgere og virksomheder skaber det gode liv i en hastigt voksende by.

  Smart Aarhus arbejder for et teknologisk bidrag til, at Aarhus Kommune udvikler bæredygtige løsninger på miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer til gavn for borgere og virksomheder.

  Smart Aarhus bidrager til at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af et marked for digitale løsninger i Aarhus, Danmark og i verden.

  Cyber- og informationssikkerhed

  Fyrtårnet i satsningen på cyber- og informationssikkerhed er etableringen af videnscentret Security Tech Space. Security Tech Space skal opbygges i løbet af efteråret 2023 med den erfarne direktør Peer H. Kristensen i spidsen for en helt ny organisation, som er en samlende enhed for en fælles national satsning inden for cyber- og informationssikkerhed.

  Projekter

  På denne side finder du en oversigt over nogle af de projekter, som Smart Aarhus er eller har været involveret i.

  Partnerskaber

  På denne side finder du en oversigt over Smart Aarhus' partnerskaber

  Sidst opdateret: 14. december 2023