Gå til hovedindhold

Cyber- og informationssikkerhed

Fyrtårnet i satsningen på cyber- og informationssikkerhed er etableringen af videnscentret Security Tech Space. Security Tech Space skal opbygges i løbet af efteråret 2023 med den erfarne direktør Peer H. Kristensen i spidsen for en helt ny organisation, som er en samlende enhed for en fælles national satsning inden for cyber- og informationssikkerhed.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus i offensiven for cyber- og informationssikkerhed

  Aarhus Kommune oplever – som alle andre offentlige myndigheder og virksomheder/organisationer – en øget trussel, når det kommer til cybersikkerhed. Danmark er en af verdens førende nationer, når det gælder digitalisering, der er en afgørende drivkraft for udviklingen af vores samfund. Men med den høje grad af digitalisering følger også en øget sårbarhed over for kriminelle og fjendtligt stillede nationer, der forsøger at udnytte sårbarhederne i vores digitale samfund.

   

  En styrkeposition indenfor Cybersikkerhed 

  Aarhus har en styrkeposition, når det gælder cyber- og informationssikkerhed. Institut for Datalogi på Aarhus Universitet er placeret i top tre indenfor kryptologi på verdensplan. Alexandra Instituttet i Aarhus rådgiver virksomheder i hele Danmark om innovativ brug af it-sikkerhedsteknologier. Herudover har vi en række stærke it-sikkerheds- og blockchainvirksomheder – flere spundet ud af det aarhusianske universitetsmiljø, der arbejder med it-sikkerhedsmodeller på højt niveau.

   

  Ny satsning på cyber- og informationssikkerhed

  Derfor har Aarhus Kommune taget initiativ til at samle et konsortium for Cyber- og informationssikkerhed. Konsortiet består af videninstitutioner, offentlige myndigheder, lokale og internationale virksomheder og interesseorganisationer inden for it-sikkerhedsområdet.

  Aarhus Kommune stiller sig til rådighed som facilitator for konsortiet og som testfacilitet for afprøvning af forskellige løsninger samt case/dataleverandør for forskningsaktiviteter. Målet er, at konsortiet og aktiviteterne i Aarhus kan bidrage til at styrke Danmarks forsvar på cyber- og informationssikkerhedsområdet, samt bidrage til øget eksport af danske løsninger. 

  Kontakt Smart Aarhus sekretariatet, hvis du vil vide mere eller vil deltage i konsortiet.

   

  Nyetableret videnscenter i Aarhus Security Tech Space er gået i luften

  Det nye Security Tech Space, der skal være med til at styrke cybersikkerheden, er nu en realitet. Security Tech Space udspringer fra konsortiets fælles arbejde med ønsket om et videnscenter der kan gå forrest i kampen mod cybertruslen. Centeret er etablereret i et samarbejde mellem Aarhus UniversitetAlexandra InstituttetINCUBA A/S og Aarhus Kommune.

  Med etableringen af Security Tech Space er der samtidig nedsat en bestyrelse for projektet. Nyudnævnt bestyrelsesforperson er Lise Fuhr, direktør for de europæiske teleselskabers brancheorganisation, ETNO, i Bruxelles, som bl.a. har bestyrelseserfaring fra en række techselskaber.

  Security Tech Space fokuserer på virksomhedssiden af cyber- og informationssikkerhed, hvor det overordnede mål er at beskytte borgere, virksomheder og myndigheder imod cyberangreb, der i værste fald kan sætte virksomheder og samfundet i stå.

  Security Tech Space Aarhus

  Et fyrtårn for satsningen på cybersikkerhed er oprettelsen af et Security Tech Space

  Konsortium for cyber- og informationssikkerhed

  Den 31. august var borgmester Jacob Bundsgaard vært for et kick-off på konsortiet for cyber- og informationssikkerhed på Alexandra Instituttet i IT-Byen Katrinebjerg.

  Analyse af markedet for cyber- og informationssikkerhed

  Hovedfund i Deloittes analyse af markedet for cyber- og informationssikkerhed i Aarhus og Østjylland

  Vision for satsningen

  Vi ønsker at dyrke Aarhus’ styrkeposition gennem oprettelsen af et cyber- og informationssikkerhedskonsortium. Sammen med konsortiet og gennem fyrtårnet Security Tech Space vil vi udvikle nye initiativer, der gør Danmark til centrum for udviklingen

  Derfor satser vi på Cyber- og informationssikkerhed

  Vi oplever både en øget trussel, og ser samtidigt et stort potentiale i udviklingen af Cyber- og inmformationssikkerhed.

  En stærk it- og techbranche

  Aarhus har en stærk tech-klynge, som har kritisk masse både hvad angår tech-virksomheder, forskning og uddannelse. Der er gennem de seneste 20 år opbygget en række erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner indenfor cybersecurity, men også big data og data science, Internet of Things (IoT), og sundheds-it.

  Sidst opdateret: 14. december 2023