Gå til hovedindhold

Derfor satser vi på Cyber- og informationssikkerhed

Vi oplever både en øget trussel, og ser samtidigt et stort potentiale i udviklingen af Cyber- og inmformationssikkerhed.

 • Læs op

Indhold

  Den teknologiske udvikling og digitalisering har revolutioneret vores samfund og ændret måden, hvorpå vi kommunikerer, producerer, lærer og i det hele taget lever vores liv. Men udviklingen har også ændret trusselsbilledet markant. Moderne krigsføring sker i stigende grad i den digitale verden, og i det civile samfund skal borgere og virksomheder skærme sig mod angreb fra it-kriminelle.

  Cyber- og informationssikkerhed er derfor et fælles anliggende og ansvar. Borgere og virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder, politi og forsvar; alle er vi en del af løsningen, hvis den digitale verden skal være et trygt sted at færdes. Talent, innovation og samarbejde er nøgleord, hvis vi skal holde os ét skridt foran de digitale forbrydere.


  I Aarhus har vi forudsætningerne for at gå forrest i kampen - og det forpligter. På et solidt fundament af forskning i verdensklasse, en videnskabelig og markedsmæssig førertrøje i kryptologi og et spirende vækstmiljø inden for blockchain og andre sikkerhedsteknologier, konkurrencedygtige it- og teknologivirksomheder og en partnerskabsorienteret erhvervskultur vil vi indfri visionen om en mere cybersikker fremtid - både til gavn for samfundet som helhed og den lokale økonomi, der gennem vækst og arbejdspladser styrker Aarhus som en attraktiv by at bo og studere i.

  Omdrejningspunktet for indsatsen er et Security Tech Space; en selvstændig organisation med tilknytning til et eksisterende forskningsog innovationsmiljø med en direktør og bredt sammensat bestyrelse i spidsen - og et dedikeret fokus på at sikre realisering af visionen og de markedspotentialer, som den aarhusianske styrkeposition inden for cyber- og informationssikkerhed medfører.

  Med et Security Tech Space supplerer vi andre initiativer ved at målrette indsatsen til det civile samfund, og herunder særligt livsnerven i dansk økonomi; de mange små og mellemstore virksomheder, for hvem manglende viden, kompetencer og ressourcer kan være en barriere for handling.

  Missionen er klar: Et Security Tech Space skal være katalysator for samspil og samskabelse på tværs af det samlede økosystem af både offentlige og private aktører ved at agere bindeled mellem udbud og efterspørgsel, forskning og kapital. Gennem en fælles og koordineret indsats vil vi med udgangspunkt i et Security Tech Space sikre et moderne, digitalt forsvar i danske virksomheder.

  Sidst opdateret: 14. december 2023