Gå til hovedindhold

Aarhus City Lab

Aarhus City Lab er et testcenter for smart city-løsninger og et udstillingsvindue for smart city-initiativer, hvormed man har en digital legeplads for Smart Aarhus og partnere, der kan teste og udvikle nye løsninger til byen i Aarhus.

 • Læs op

Indhold

  Hvordan lykkes man bedst med at implementere Smart City-løsninger i hele byen? For at overkomme denne problemstilling arbejder Smart Aarhus med et urbant ’laboratorie’, hvor smarte løsninger testes på Havnepladsen og videre mod Aarhus N.

  Meningen er, at området kan agere testcenter for Smart City-løsninger, inden de for alvor tages i brug. På den måde giver City Lab’et muligheden for, at man kan arbejde med innovative og eksperimenterende løsninger og teknologier i idéens spæde fase. Men samtidig kan området også fungere som Smart City-løsningernes generalprøve i en større skala. Dermed rummer centret både de innovative ikke-færdigudviklede løsninger og de Smart City-tiltag, der står på spring for at komme hele byen til gavn uden for City Lab’et.
   

  Smart City-infrastruktur skal hjælpe data på vej

  Hovedopgaven for vores City Lab er, at det skal være testfacilitet for intelligente Smart City-løsninger. En af vejene dertil er at afprøve forskellig Smart City-infrastruktur, der skal indsamle og bearbejde dataene. Herunder arbejdes der med WiFi, 5G LoRaWAN, Højpræcisionspositionering med flere. Foruden den rå teknologi faciliterer området også blødere værdier, hvor synliggørelsen af Smart Aarhus skal understøtte dialogen mellem borgerne og byen. Det urbane laboratorie skal desuden engagere og inspirere borgere, virksomheder og institutioner til at tage del i udviklingen af smart city-løsninger.

  I starten har de primære fokusområder for Aarhus City Lab været mobilitet, parkering, affald, digital kunst & kultur, events, udstillinger, offentlig høring, interaktive installationer, incitamenter til motion og meget mere.
   

  Et område for dialog

  Et af City Lab’ets primære opgaver er at åbne for dialog på tværs af borgere, erhverv og kommunen. Smart Aarhus samarbejder med lokale små og mellemstore virksomheder, start-ups, vidensinstitutioner og andre relevante partnere.

  For partnerne bliver Aarhus City Lab også en unik mulighed for deres virksomhed til at fremvise og teste deres idéer. Med erfaring fra det urbane og levende miljø bliver det nemmere at få erfaring og ekspertise til at opskalere løsningerne. Målet er, at projekterne etableres på tværs af de forskellige aktører, hvor Aarhus City Lab kan understøtte udvikling, kommercialisering og implementering af de innovative smart city-løsninger.

  Geografisk strækker Aarhus City Lab sig fra Agro Food Park i Skejby til Dokk1 i centrum af Aarhus. Epicentret for initiativerne findes på havnepladsen mellem Dokk1 og Navitas.
   

  Igangværende projekter

  I øjeblikket understøtter Aarhus City Lab flere spændende projekter. Du kan læse mere om projekterne her på siden:

  IoT Crawler – Aarhus Kommune arbejder på at gøre realtidsdataene anvendelige. EU-projektet IoT Crawler er et projekt, der skal gøre det muligt at applikere data ved hjælp af en ny platform.

  TAPAS – Nogle smart city-løsninger er afhængige af præcis positionsteknologi. TAPAS hjælper Aarhus med at få helt nøjagtige positionsdata, som kan bruges til udvikling af selvkørende enheder og meget andet.

  Open Data DK – Som et led i at møde borgere og virksomheder er nogle af Aarhus’ Smart City-data gjort tilgængelige på platformen Open Data DK.

  Techcircle - Aarhus Kommune er repræsenteret i Techcircle via Aarhus City Lab. Formålet er at skabe større synlighed om mulighederne - og adgangen til - Aarhus Kommune som test- og udviklingspartner indenfor teknologi og digitalisering. Derudover skal arbejdet skabe øget innovation i kernedriften gennem bedre, billigere og mere bæredygtige løsninger med udgangspunkt i konkrete udfordringer og Aarhus Kommunes vilde problemer.

  Sidst opdateret: 14. december 2023