Erhvervsplanen 2020-2023 "Partnerskaber for bæredygtig vækst" sætter retningen og rammerne for Aarhus’ erhvervs- og bypolitiske indsats. Planens initiativer er involverer mange parter og gennemføres i et tæt samarbejde med virksomheder, organisationer, videninstitutioner de øvrige Business Region Aarhus kommuner med videre. For at lykkes er det nødvendigt at have stærke partnerskaber – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Erhvervskontaktudvalget udgør et samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, organisationer og Aarhus Kommune. Det er med til at udvikle og implementere Aarhus Kommunes erhvervs- og bypolitik, hvilket blandt andet indebærer blandt at:

  • Udvikle og implementere erhvervsplan for Aarhus
  • Rådgive byrådet og koordinere aktiviteter i relation til kommunens erhvervs- og bypolitik
  • Udvikle og igangsætte nye erhvervsfremmende initiativer
  • Profilere Aarhus som erhvervsby overfor virksomheder og medarbejdere

Erhvervskontaktudvalget er organiseret ved et bredt udvalg samt et forretningsudvalg. Forretningsudvalget er udførende indenfor de overordnede rammer som Erhvervskontaktudvalget udstikker.

 

Erhvervspakken til investering i erhvervs-, vækst- og beskæftigelsesfremmende initiativer er en målrettet erhvervspakke, der understøtter aarhusianske virksomheders muligheder for at komme bedst muligt igennem Corona-krisen. Indsatsen er aftalt til perioden 2021-2024 og finansieres ved et midlertidigt stop for gældsafvikling, der frigiver 120 mio. kr.

Forligspartierne har besluttet, at erhvervspakken bør indeholde initiativer inden for følgende fem områder:

  1. Styrkelse af de erhvervsfaglige uddannelser i Aarhus, så erhvervslivet også fremover har adgang til faglært arbejdskraft
  2. Støtte til udvidelse af en international IB-certificeret skole i Aarhus for at fastholde og tiltrække internationale medarbejdere
  3. Initiativer omkring vækst, eksport, innovation og iværksætteri samt klynger
  4. Markedsføring af byens erhvervs- og investeringsklima
  5. Styrke virksomhedernes arbejde i forhold til uddannelse og beskæftigelse

Du kan læse nærmere om de enkelte initiativer i det vedhæftede bilag.

I 2008 besluttede byrådet i Aarhus ambitionen om et CO2-neutralt bysamfund i 2030. Siden da har Aarhus Kommune, sammen med virksomheder, organisationer og borgere, arbejdet for at gøre målet til virkelighed og gøre Aarhus både grønnere og bedre.