Aarhus indfører pant på takeaway-emballage

Det skal snart være slut med at smide den tomme to go-kop i skraldespanden eller ærgre sig over, at der flyder med engangsemballage i Aarhus.

Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø, vil som et treårigt forsøg indføre pant på takeaway-emballage.

Rammerne og finansiering er på plads. Derfor annoncerer kommunen nu et udbud efter en eller flere eksterne samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at etablere et pantsystem, der skal kunne bruges i hele Aarhus Midtby.

Aarhus skal gå forrest og være med til at udvikle og afprøve nye og innovative løsninger, der kan understøtte den grønne omstilling. Vi bruger enorme mængder takeaway-emballage i Danmark, og forbruget er stigende. Derfor betyder det virkelig noget, hvis vi kan gøre det nemmere for både forbrugere og erhvervsliv at vælge et mere bæredygtigt alternativ til engangsemballage.
Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø

Forsøget vil starte med at fokusere på to go-kopper, men det er ambitionen at etablere et retursystem, der kan håndtere flere slags takeaway-emballage.

100.000 engangsbægere i åen

I Aarhus er cirka halvdelen af det affald, der bliver indsamlet fra byens skraldespande, og smidt på gaden, fra takeaway-emballage. Der bliver især efterladt mange to go-kopper og ølkrus i byen. Robotarmen SeaProctorOne ved Dokk1 har eksempelvis samlet omkring 100.000 engangsbægere op af Aarhus å i løbet af halvandet år.

Genbrug sparer på jordens ressourcer og vores udledning af CO2. Mere genbrug betyder, at der er mindre affald, der ender som skrald i vores by og vores natur.
Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø

Kaffebarer støtter forsøget

Flere af byens kaffebarer har efterspurgt et fælles system, der kan håndtere logistikken omkring en genbrugskop, der kan bruges på tværs af byen. Derfor har der været en løbende dialog om projektet, og mere end 25 kaffebarer har allerede tilkendegivet, at de støtter op om idéen om vaskbare genbrugskopper med pant.

Vi er mange kaffebarer, der har et stort fokus på at være så bæredygtige som muligt. Samtidig oplever vi, at flere af vores kunder efterspørger et bæredygtigt alternativ til engangskopper. Derfor glæder vi os til se, hvordan et fælles pantsystem kan komme til at fungere.
Josephine Svane, Jumbo Bakery

Det bliver frivilligt om byens kaffebarer og cafeer vil være med i forsøget.

Pantkopperne skal kunne købes og afleveres mange steder i byen, så det bliver så nemt, som muligt, at pante koppen, når den er tom.