Gå til hovedindhold

Det skal være lettere at være delebilist

Aarhus Kommune får nu en strategi for delemobilitet, som skal fremme den grønne omstilling på transportområdet.

 • Læs op

Indhold

  Den traditionelle tilgang til delemobilitet har været at øge udbuddet for at få flere til at dele, fx at øge antallet af delebiler, udlejningscykler  eller løbehjul.

  Den kommende strategi skal gennem syv målsætninger og 18 indsatser styrkeefterspørgslen på delemobilitet. Det skal være lettere at leve et hverdagsliv uden at eje en bil, og såkaldte mikromobilitetsløsninger skal integreres bedre med den kollektive trafik – både i byen og i oplandet til Aarhus.

  Som baggrund for strategien har operatører, brugere og ikke-brugere bidraget til en analyse af delebilisme i Aarhus. Analysen viser, at brugere af delebilisme transporterer sig mindre i bil end borgere med egen bil. Analysen konstaterer, at hvis flere borgere skal være delebilister, skal indsatserne fokusere på at gøre transportbehovet i bil mindre for dem. Dette kan gøres ved at gøre det lettere at benytte andre og grønne transportmidler.

  Blandt de initiativer i den nye strategi, der skal gøre det mere attraktivt at være dele-bilist kan nævnes en forsøgsordning med reduceret beboerlicens for nabo-til-nabo delebiler, indtænkning af delemobilitet ved nybyggeri samt et regionalt samarbejde på tværs af organisationer – (fx Midttrafik og Region Midt), med samme mål: Mindske trængsel og tilbyde den bedste tur.

  Aarhus Kommune skal også selv gå forrest for at understøtte indsatsen. Det skal ske ved at inddrage delemobilitet som en del af kommunens vognpark og gennem en samkørselsplatform for Aarhus Kommune som virksomhed.

  Sidst opdateret: 18. september 2023