Gå til hovedindhold

Grøn omstilling skal være markedsledende

Som en del af et projekt støttet af Aarhus Kommunes grønne investeringspulje er den aarhusianske startup GreenDozer kommet et skridt nærmere ønsket om at genbruge byggematerialer i stor skala - både i Aarhus og resten af landet.

Foto: Kirsten Adler
 • Læs op

Indhold

  Forestil dig at komme ind i et byggemarked, hvor gamle, brugte, men rensede og klargjorte byggematerialer ligger side om side med nye byggematerialer. Det er ikke et usandsynligt scenarie i en relativ nær fremtid, hvis man spørger stifter i GreenDozer, Jan Rohde.

  ”Markedet for genbrugsbyggematerialer, er ved at bygge sig op. Udfordringen er at gøre det nemt, for bygherrer at få fat i materialerne, men også at skabe incitament for nedriverne til at samle materialerne sammen, når en bygning rives ned. Men med lidt hjælp fra EU's taksonomi, som er et fælles regelsæt om miljømæssig bæredygtighed på tværs af EU, og den store interesse vi oplever fra branchen allerede nu, er det ikke utopi at gøre genbrugsbyggematerialer meget mere tilgængelige, end de er dag,” siger han.

  Som en del af et projekt støttet af Aarhus Kommunes grønne investeringspulje, har Jan Rohde fra GreenDozer været med til at kortlægge mulighederne for at opskalere og gøre genbrugelige byggematerialer langt mere tilgængelige end de er i dag.

  Fremtidens byggeri skal kunne genbruges

  Med cirka 35 procent af den samlede CO2-udledning og mere end 35 procent af den samlede affaldsgenerering i Danmark om året, er der et stort potentiale i at få ændret på nogle af de arbejdsgange, som i dag er dagligdag på byggepladserne rundt om i Danmark.

  ”Byggebranchen er et af de vigtige områder, som byens klimaplan fokuserer på. Her spiller cirkulær økonomi en vigtig rolle. Vi er i god dialog med branchen om forskellige projekter, der understøtter cirkulært byggeri i Aarhus og gør os mange gode erfaringer. Men der er ingen tvivl om, at vi i langt højere grad skal tænke cirkularitet ind i fremtidens byggeri,” siger Bente Lykke Sørensen, der er bystrategisk chef i Aarhus Kommune.

  Læs mere om kommunens arbejde med klimarigtig byggeri.

  Markedet skal drive den grønne omstilling

  Tilbage hos Jan Rohde – som i øvrigt har kontor i en nænsomt renoveret pedelbolig, hvor der blandt andet er brugt genbrugstræ fra andre nedrivninger – er der ingen tvivl om at en af måderne, man skal drive den grønne omstilling på i byggebranchen er ved at skabe nogle fornuftige markedsmodeller.

  ”Den grønne omstilling kan ikke kun ske ved filantropi. Vi er nødt til at skabe markeder i en størrelsesorden, så de bliver relevante for – i dette tilfælde – byggebranchen. Derfor skal det være legalt, og helt fundamentalt, at tale om at tjene penge, når vi snakker om grøn omstilling af samfundet, da det for langt de fleste professionelle aktører i samfundet, er den vigtigste driver,” siger Jan Rohde.

  Men risikerer vi ikke at et ensidigt fokus på indtjening netop vrider udviklingen et forkert sted hen?

  ”Ikke hvis vi laver forretningsmodeller med de rigtige incitamenter både økonomisk og klimamæssigt. Verden har brug for at vi skaber en grønnere byggesektor, men modellerne skal være markedsdrevne, så man også økonomisk har incitament til at gøre en grøn forskel,” siger Jan Rohde.

  Sidst opdateret: 18. september 2023