Gå til hovedindhold

Aarhus Kommune donerer hjælpemidler til Ukraine

Kørestole, senge, rollatorer og krykker. Manglen på basale hjælpemidler er stor i Ukraine, men snart går en transport med brugte hjælpemidler fra Aarhus Kommune afsted, for at hjælpe på den trængte situation landet uforskyldt er havnet i efter den russiske invasion. Bag initiativet står et samarbejde mellem konsulforeningen i Aarhus og Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har gennem længere tid stillet brugte hjælpemidler til side og haft dem stående på kommunens hjælpemiddelcenter.

  Hjælpemidler der stadig kan gøre en positiv forskel et andet sted, men som er taget ud af cirkulation fx på grund af kosmetiske skader og alder, der gør det urentabelt at fastholde dem i drift i Aarhus. Nu sendes de til Ukraine, hvor der er hårdt brug for dem.

  Borgmester Jacob Bundsgaard:

  ”Vi er meget glade for i Aarhus at kunne hjælpe Ukraine. Som kommune løfter vi allerede en humanitær indsats i forhold til de ukrainske flygtninge, vi har modtaget, og det er kun naturligt, at vi udvider indsatsen, når vi på den her måde sammen med konsulforeningen, kan gøre en forskel. Der er hårdt brug for hjælpen til de mange sårede, der er på hospitaler og sundhedscentre i Lviv og resten af Ukraine”.

  Det er Konsulforeningen i Aarhus Kommune, som står for transporten til Ukraine. Konsulforeningen har allerede i forrige uge sendt fire laster afsted med nyt vintertøj, og i den her uge afgår den første trailer med brugt hospitalsudstyr til Ukraine; brugte plejesenge, rollatorer, kørestole, gangstativer, badebænke, krykker m.v., som konsulforeningen har indsamlet ad anden vej, og i januar følger de brugte hjælpemidler fra Aarhus Kommune.

  Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Christian Budde:

  ”Befolkningen i Ukraine går en hård vinter i møde. Vi har alle sammen set de forfærdelige billeder af det som foregår i landet. Sønderbombede byer, ødelagte hospitaler og mennesker, som er fordrevet fra deres hjem. Derfor er jeg meget glad for, at så mange gode kræfter er gået sammen om at hjælpe, med det vi kan. På Sundhed og Omsorgs vegne er jeg særligt glad for, at vi kan være med til at gøre en stor og positiv forskel med hjælpemidler, som nok er taget ud af vores drift, men som kan være til stor hjælp for mennesker i nød.”

  Transporten til Ukraine er doneret af private virksomheder i Aarhus Kommune, og hjælpemidlerne køres i samarbejde med DFDS A/S i lastbiler til et distributionscenter i Lviv i det vestlige Ukraine. Modtageren er Ukraines Sundhedsministerium, der sørger for videre distribution til hospitaler og sundhedscentre, hvor hjælpemidlerne kommer til at gøre god gavn for patienter, pårørende og ansatte i sundhedssektoren. Der kan være hjælpemidler, der har brug for minimal reparation forud for ibrugtagning, men for alt der sendes afsted, gælder, at det kan gøres funktionsdygtigt uden brug af reservedele.

  Det er Konsulforeningen i Aarhus Kommune (Corps Consulaire Aarhus), som står for den praktiske kontakt til Ukraine. Corps Consulaire Aarhus er en forening som varetager lokale fælles interesser for herværende 35 konsulater og understøtter og yder en humanitær indsats i samarbejde med den Ukrainske Ambassade og konsulat for situationen i Ukraine.

  Mogens Ellerbæk, formand for Corps Consulaire Aarhus oplyser, at foreningen fra krigens første 10 dage arrangerede transport “BUSLIFT” af 1000 flygtninge, børn og kvinder, primært til Aarhus - I den nuværende fase af krigen har man fokus på den altomfattende humanitære krise og understøtter via sit netværk særligt med vinterbeklædning samt hospitals- & plejeudstyr.

  Sidst opdateret: 18. september 2023