Gå til hovedindhold

Udviklingsplan for Kongelunden og lokalplan for nyt stadion sendt i offentlig høring

Nu kan aarhusianerne afgive høringssvar på forslag til udviklingsplan for Kongelunden og forslag til lokalplan for nyt stadion. Orienterende borgermøde 10. august.

 • Læs op

Indhold

  Der er blevet talt, skrevet og arbejdet meget med fremtidens udvikling af Kongelunden, siden det første borgermøde om visionen blev afholdt digitalt for tre år siden i juni 2020.

  For nylig kunne Aarhus Byråd så sende det endelige forslag til en samlet udviklingsplan videre til offentlig fremlæggelse, før politikerne efter planen endeligt godkender udviklingsplanen til efteråret.

  Samtidig blev også forslag til lokalplan for det nye stadion sendt videre til offentlig fremlæggelse af Aarhus Byråd.

  Brug høringsportal

  Udviklingsplanen og en tilhørende miljørapport er tilgængelig via dette link til Aarhus Kommunes høringsportal, og det er også her, man som borger eller forening kan afgive sit skriftlige høringssvar til og med den 24. august. Disse vil efterfølgende blive sammenfattet og indgå i det materiale, byrådet modtager i forbindelse med den endelige behandling af udviklingsplanen.

  Forslag til lokalplan for nyt stadion på Stadion Allé (LP 1203) og tilhørende tillæg nr. 146 til Kommuneplan 2017 samt miljøkonsekvensrapport, miljørapport og udkast til §25 (VVM) tilladelse er tilgængelig via dette link til Aarhus Kommunes høringsportal. Her kan man som borger eller forening afgive sit skriftlige høringssvar til og med den 30. august. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

  Orienterende borgermøde

  Som en del af høringsprocessen bliver der afholdt et orienterende borgermøde den 10. august. Formålet med mødet er, at man bliver orienteret om og kan stille opklarende spørgsmål til, hvad der kan ske i Kongelundens område, og man vil blive klædt på til at kunne indsende et skriftligt høringssvar. Man kan læse mere om og tilmelde sig det orienterende borgermøde på deltag.aarhus.dk.

  Det orienterende borgermøde vil både omhandle høringen af udviklingsplanen for Kongelunden og forslaget til lokalplan for nyt stadion.

  Udviklingsplan rækker mange år frem

  Udviklingsplanen for Kongelunden er en overordnet sammentænkning og udvikling af det samlede Kongelundsområde, herunder en moderniseret idrætsby, håndtering af infrastruktur samt øgede natur- og rekreative værdier og formidling heraf. Udviklingsplanen for Kongelunden er ikke en endelig plan, men et strategisk styringsredskab, som rækker mange år frem.

  Nogle delprojekter finansieres inden for den nuværende projektøkonomi og igangsættes sammen med planens endelige vedtagelse i efteråret 2023. Blandt andet et nyt atletikanlæg og et nyt Sportens Hus.

  Lokalplan for stadion og tennis

  Lokalplanforslaget udlægger et område til offentlige formål i form af sports- og idrætsanlæg, herunder stadion og faciliteter knyttet hertil, samt tennisbaner med dertilhørende faciliteter. 

  Opdateret 22. juni 2023 med information om høring af forslag til lokalplan for nyt stadion samt fælles orienterende borgermøde for begge høringer.

  Sidst opdateret: 18. september 2023

  Andre relaterede sider